Feed on
Posts

            Sú skutky, ktoré sa zdajú dobré, ale motív človeka, ktorý ich koná, nie je dobrý. Sú iné, ktoré sa zdajú zlé, ale motív človeka je dobrý. To isté platí o rôznych tvrdeniach. Tento rozpor je zapríčinený niekedy z neskúsenosti alebo neznalosti, niekedy zo zlého úmyslu a niekedy z dobrého. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 35.)

 

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App