Feed on
Posts

            „Zákon slobody je študovaný prostriedkami pravého poznania, chápe sa uskutočňovaním prikázaní, ale napĺňa sa Kristovým milosrdenstvom.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 32.)

 

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App