Feed on
Posts

            „Keď budeš čítať Písmo, snaž sa porozumieť, čo je v ňom ukryté (pre teba samého): Všetko, čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie (Rim 15, 4).“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 26.)

 

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App