Feed on
Posts

            „Dávid si najprv zaumienil, že zabije Nábala z Karmela, avšak pri spomienke na Božiu odplatu sa od tohto zámeru odvrátil a veľmi potom za to ďakoval. My však vieme, čo vykonal, keď pozabudol na Boha a zotrvával v tom (zabúdaní na Boha a v nekajúcnosti), až keď prorok Nátan ho nepriviedol k tomu, aby pamätal na Boha.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 24.)

 

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App