Feed on
Posts

            „Nepokúšaj sa riešiť nejakú nejasnú a zamotanú vec prostredníctvom zaujatého sporu, ale rob to, čo ti prikazuje duchovný zákon, teda postupuj s trpezlivosťou, modlitbou a neochvejnou nádejou.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 12.)

 

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App