Feed on
Posts

Archive for the 'Nous' Category

            Pán dal prikázanie na ochranu mysle, prikázanie, o ktoré sa ľudia zvyčajne nestarajú alebo dokonca o ňom nevedia, tobôž o jeho nevyhnutnosti a špeciálnej dôležitosti. Ale Pán, volajúc myseľ okom duše, povedal: „Lampou tela je oko. Ak bude tvoje oko čisté, bude celé tvoje telo vo svetle. Ale ak sa tvoje oko zakalí, bude celé tvoje telo vo tme“ (Mt 6, 22-23). „Celé telo“ znamená celý život. Tvoj život nadobudne také hlavné kvality, ku ktorým vedie nastavenie tvojej mysle. Snažme sa o správne nastavenie mysle, pretože dáva zdravie, celistvosť mysle, keď nasleduje Pravdu a nedovoľuje vstúpiť žiadnej škvrnke falošnosti. Inými slovami: myseľ je zdravá iba vtedy, keď človek plne nasleduje učenie Krista s pomocou a aktivitou Svätého Ducha. Väčšie alebo menšie odvrátenie sa od učenia Krista spôsobuje väčšiu alebo menšiu chorobu mysle, ktorá stratila svoju jednoduchosť. Úplné odvrátenie sa od učenia Krista je smrťou pre myseľ. Potom svetlo prestáva byť svetlom a stáva sa temnotou. Skutky človeka úplne závisia na stave jeho mysle. Skutky vychádzajúce zo zdravej mysle sú príjemné Bohu; skutky vychádzajúce z mysle zatemnenej falošným učením, z mysle, ktorá odmietla učenie Krista, sú úplne nečisté a bláznivé. „A keď už svetlo, čo je v tebe, je tmou, aká bude potom tma sama?!“ (Mt 6, 24). (Pole, kapitola 5, odstavec 28.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App