Feed on
Posts

Archive for the 'Evergetinos' Category

Evergetinos 7.4

Bonusová epizóda pre patrónov podcastu Pramene. 

 whitex340.jpg

 

Read Full Post »

Evergetinos 7.3

Bonusová epizóda pre patrónov podcastu Pramene. 

 whitex340.jpg

 

Read Full Post »

Evergetinos 7.2

Bonusová epizóda pre patrónov podcastu Pramene. 

 whitex340.jpg

 

Read Full Post »

Evergetinos 7.1

Bonusová epizóda pre patrónov podcastu Pramene. 

 whitex340.jpg

 

Read Full Post »

Evergetinos 6.5

Bonusová epizóda pre patrónov podcastu Pramene. 

 whitex340.jpg

 

Read Full Post »

Evergetinos 6.4

Bonusová epizóda pre patrónov podcastu Pramene. 

 whitex340.jpg

 

Read Full Post »

Evergetinos 6.3

Bonusová epizóda pre patrónov podcastu Pramene. 

 whitex340.jpg

 

Read Full Post »

Evergetinos 6.2

Bonusová epizóda pre patrónov podcastu Pramene. 

 whitex340.jpg

 

Read Full Post »

Evergetinos 6.1

Bonusová epizóda pre patrónov podcastu Pramene. 

 whitex340.jpg

 

Read Full Post »

Evergetinos 5.6

Bonusová epizóda pre patrónov podcastu Pramene. 

 whitex340.jpg

 

Read Full Post »

Evergetinos 5.5

Bonusová epizóda pre patrónov podcastu Pramene. 

 whitex340.jpg

 

Read Full Post »

Evergetinos 5.4

Bonusová epizóda pre patrónov podcastu Pramene. 

 whitex340.jpg

 

Read Full Post »

Evergetinos 5.3

Bonusová epizóda pre patrónov podcastu Pramene. 

 whitex340.jpg

 

Read Full Post »

Evergetinos 5.2

Bonusová epizóda pre patrónov podcastu Pramene. 

 whitex340.jpg

 

Read Full Post »

Evergetinos 5.1

Bonusová epizóda pre patrónov podcastu Pramene. 

 whitex340.jpg

 

Read Full Post »

Evergetinos 4.1

Bonusová epizóda pre patrónov podcastu Pramene. 

 whitex340.jpg

 

Read Full Post »

Evergetinos 3.2

Bonusová epizóda pre patrónov podcastu Pramene. 

 whitex340.jpg

 

Read Full Post »

Evergetinos 3.1

Bonusová epizóda pre patrónov podcastu Pramene. 

 whitex340.jpg

 

Read Full Post »

Evergetinos 2.3.

Hypotéza 2 - Pokiaľ sme v tomto živote, musíme tu robiť dobro a neodkladať to do budúcnosti. Pretože po smrti nemôžeme veci napraviť.

Od svätého Izáka Sýrskeho

 

 Bonusová epizóda pre patrónov podcastu Pramene. 

 whitex340.jpg

 

Read Full Post »

Evergetinos 2.2.2

Hypotéza 2 - Pokiaľ sme v tomto živote, musíme tu robiť dobro a neodkladať to do budúcnosti. Pretože po smrti nemôžeme veci napraviť.

Od svätého Efréma Sýrskeho

 

 Bonusová epizóda pre patrónov podcastu Pramene. 

 whitex340.jpg

 

Read Full Post »

Evergetinos 2.2.1

Hypotéza 2 - Pokiaľ sme v tomto živote, musíme tu robiť dobro a neodkladať to do budúcnosti. Pretože po smrti nemôžeme veci napraviť.

Od svätého Efréma Sýrskeho

 

 Bonusová epizóda pre patrónov podcastu Pramene. 

 whitex340.jpg

 

Read Full Post »

Evergetinos 2.1.5

Hypotéza 2 - Pokiaľ sme v tomto živote, musíme tu robiť dobro a neodkladať to do budúcnosti. Pretože po smrti nemôžeme veci napraviť.

Z Gerontikona

 

 Bonusová epizóda pre patrónov podcastu Pramene. 

 whitex340.jpg

 

Read Full Post »

Evergetinos 2.1.4

Hypotéza 2 - Pokiaľ sme v tomto živote, musíme tu robiť dobro a neodkladať to do budúcnosti. Pretože po smrti nemôžeme veci napraviť.

Z Gerontikona

 

 Bonusová epizóda pre patrónov podcastu Pramene. 

 whitex340.jpg

 

Read Full Post »

Evergetinos 2.1.3

Hypotéza 2 - Pokiaľ sme v tomto živote, musíme tu robiť dobro a neodkladať to do budúcnosti. Pretože po smrti nemôžeme veci napraviť.

Z Gerontikona

 

 Bonusová epizóda pre patrónov podcastu Pramene. 

 whitex340.jpg

 

Read Full Post »

Evergetinos 2.1.2

Hypotéza 2 - Pokiaľ sme v tomto živote, musíme tu robiť dobro a neodkladať to do budúcnosti. Pretože po smrti nemôžeme veci napraviť.

Z Gerontikona

 

 Bonusová epizóda pre patrónov podcastu Pramene. 

 whitex340.jpg

 

Read Full Post »

Evergetinos 2.1.1

Hypotéza 2 - Pokiaľ sme v tomto živote, musíme tu robiť dobro a neodkladať to do budúcnosti. Pretože po smrti nemôžeme veci napraviť.

Z Gerontikona

 

 Bonusová epizóda pre patrónov podcastu Pramene. 

 whitex340.jpg

 

Read Full Post »

Evergetinos 1.9.5

Hypotéza 1 - Nikto by nikdy nemal zúfať, aj keby spáchal veľa hriechov, ale mal by mať nádej, že skrze pokánie môže byť spasený.

 Z Gerontikona

 

  Bonusový podcast pre patrónov podcastu.

  

Read Full Post »

Evergetinos 1.9.4

Hypotéza 1 - Nikto by nikdy nemal zúfať, aj keby spáchal veľa hriechov, ale mal by mať nádej, že skrze pokánie môže byť spasený.

 Z Gerontikona

 

  Bonusový podcast pre patrónov podcastu.

 

 

Read Full Post »

Evergetinos 1.9.3

Hypotéza 1 - Nikto by nikdy nemal zúfať, aj keby spáchal veľa hriechov, ale mal by mať nádej, že skrze pokánie môže byť spasený.

 Z Gerontikona

 

  Bonusový podcast pre patrónov podcastu.

  

Read Full Post »

Evergetinos 1.9.2

Hypotéza 1 - Nikto by nikdy nemal zúfať, aj keby spáchal veľa hriechov, ale mal by mať nádej, že skrze pokánie môže byť spasený.

 Z Gerontikona

 

 Bonusový podcast pre patrónov podcastu.

 

Read Full Post »

Evergetinos 1.9.1

Hypotéza 1 - Nikto by nikdy nemal zúfať, aj keby spáchal veľa hriechov, ale mal by mať nádej, že skrze pokánie môže byť spasený.

 Z Gerontikona

 

 Bonusový podcast pre patrónov podcastu.

 

Read Full Post »

Evergetinos 1.8

Hypotéza 1 - Nikto by nikdy nemal zúfať, aj keby spáchal veľa hriechov, ale mal by mať nádej, že skrze pokánie môže byť spasený.

 Od abby Izaiáša

 

Bonusový podcast pre patrónov podcastu.

 

Read Full Post »

Evergetinos 1.7

Hypotéza 1 - Nikto by nikdy nemal zúfať, aj keby spáchal veľa hriechov, ale mal by mať nádej, že skrze pokánie môže byť spasený.

 Od svätého Efréma

 

Read Full Post »

Evergetinos 1.6

Ohľadne požehnaného Pavla Jednoduchého, učeníka svätého Antona Veľkého

 

Read Full Post »

Evergetinos 1.5.3

Hypotéza 1 - Nikto by nikdy nemal zúfať, aj keby spáchal veľa hriechov, ale mal by mať nádej, že skrze pokánie môže byť spasený.

 Svätý Amfilochios o vyhnutí sa beznádeje

 

Read Full Post »

Evergetinos 1.5.2

Hypotéza 1 - Nikto by nikdy nemal zúfať, aj keby spáchal veľa hriechov, ale mal by mať nádej, že skrze pokánie môže byť spasený.

 Svätý Amfilochios o vyhnutí sa beznádeje

 

Read Full Post »

Evergetinos 1.5.1

Hypotéza 1 - Nikto by nikdy nemal zúfať, aj keby spáchal veľa hriechov, ale mal by mať nádej, že skrze pokánie môže byť spasený.

 Svätý Amfilochios o vyhnutí sa beznádeje

 

Read Full Post »

Evergetinos 1.4

Hypotéza 1 - Nikto by nikdy nemal zúfať, aj keby spáchal veľa hriechov, ale mal by mať nádej, že skrze pokánie môže byť spasený.

 D. Z Gerontikona

 

Read Full Post »

Evergetinos 1.3

Hypotéza 1: Nikto by nikdy nemal zúfať, aj keby spáchal veľa hriechov, ale mal by mať nádej, že skrze pokánie môže byť spasený.

C. Od svätého Palladiosa

 

Bonusový podcast pre patrónov podcastu.

 

Read Full Post »

Evergetinos 1.2

Hypotéza 1: Nikto by nikdy nemal zúfať, aj keby spáchal veľa hriechov, ale mal by mať nádej, že skrze pokánie môže byť spasený.

B. Zo života svätej Synkletiky

 

Bonusový podcast pre patrónov podcastu.

 

Read Full Post »

Evergetinos 1.1

Hypotéza 1: Nikto by nikdy nemal zúfať, aj keby spáchal veľa hriechov, ale mal by mať nádej, že skrze pokánie môže byť spasený.

 A. Od svätého Palladiosa

 

Bonusový podcast pre patrónov podcastu.

 

Read Full Post »

Evergetinos - úvod

            Autorom zbierky Evergetinos, je mních Pavol (+1054), zakladateľ Monastiera Dobrodinky (grécky: Evergetinos) v Konštantínopole. Podľa mena monastiera mních Pavol dostal prívlastok Evergetinos a toto meno bolo dané aj jeho dielu. Evergetinos bolo prvýkrát publikované tlačou v roku 1783 zásluhou svätého Nikodema a svätého Makária, ktorí stáli aj za publikovaním gréckej Filokalie. Ide o praktického sprievodcu pre očistenie mysle, uzdravenie vášní a náklonností k hriechu a pre dosiahnutie vnútornej premeny, ktorá je cieľom kresťanského života a spásy. Človeku ukazuje jednotlivé kroky na ceste k zbožšteniu – theosis.

Bonusový podcast pre patrónov podcastu.

 

Read Full Post »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App