Feed on
Posts

Archive for the 'DefaultTag' Category

 

 

Read Full Post »

Hypotéza 2: Pokiaľ sme v tomto živote, musíme tu robiť dobro a neodkladať to do budúcnosti. Pretože po smrti nemôžeme veci napraviť.

 

Filokalia Live - pravidelné online stretnutia prostredníctvom ZOOM. Zámerom je spoznávanie a osvojovanie umenia duchovného života štúdiom učenia svätých otcov.

Pondelkové stretnutia sú venované úvodu do duchovného života podľa manuálu sv. Ignáca Brjančaninova - Pole. Kto by mal záujem o zakúpenie tejto publikácie, nájde ju v ponuke Filokalie, jej vlastnenie však nie je pro toto štúdium nevyhnutné.

Štvrtkové stretnutia sú venované uvažovaniu nad dielom Evergetinos. Ide o rozsiahlu zbierku výrokov a krátkych príbehov zo života púštnych otcov, ktorá bola zostavená mníchom Pavlom v 11. storočí. Každá kapitola dáva dôkladné vysvetlenie predstavenej témy a postupne čitateľa sprevádza od položenia základných kameňov duchovného život až po jeho výšiny.

Stretnutia sa konajú každý pondelok a štvrtok o 20.00 hod. V prípade záujmu sa môžete zaregistrovať a e-mailom Vám bude zaslaný Zoom link pre vstup na stretnutie.

 whitex340.jpg

Read Full Post »

Filokalia Live - Pole 23

Nad slovami sv. Ignáca Brjančaninova - Pole 1 - s. 72-86.

-

Filokalia Live - pravidelné online stretnutia prostredníctvom ZOOM. Zámerom je spoznávanie a osvojovanie umenia duchovného života štúdiom učenia svätých otcov.

Pondelkové stretnutia sú venované úvodu do duchovného života podľa manuálu sv. Ignáca Brjančaninova - Pole. Kto by mal záujem o zakúpenie tejto publikácie, nájde ju v ponuke Filokalie, jej vlastnenie však nie je pro toto štúdium nevyhnutné.

Štvrtkové stretnutia sú venované uvažovaniu nad dielom Evergetinos. Ide o rozsiahlu zbierku výrokov a krátkych príbehov zo života púštnych otcov, ktorá bola zostavená mníchom Pavlom v 11. storočí. Každá kapitola dáva dôkladné vysvetlenie predstavenej témy a postupne čitateľa sprevádza od položenia základných kameňov duchovného život až po jeho výšiny.

Stretnutia sa konajú každý pondelok a štvrtok o 20.00 hod. V prípade záujmu sa môžete zaregistrovať a e-mailom Vám bude zaslaný Zoom link pre vstup na stretnutie.

 whitex340.jpg

Read Full Post »

Hypotéza 2: Pokiaľ sme v tomto živote, musíme tu robiť dobro a neodkladať to do budúcnosti. Pretože po smrti nemôžeme veci napraviť.

 

Filokalia Live - pravidelné online stretnutia prostredníctvom ZOOM. Zámerom je spoznávanie a osvojovanie umenia duchovného života štúdiom učenia svätých otcov.

Pondelkové stretnutia sú venované úvodu do duchovného života podľa manuálu sv. Ignáca Brjančaninova - Pole. Kto by mal záujem o zakúpenie tejto publikácie, nájde ju v ponuke Filokalie, jej vlastnenie však nie je pro toto štúdium nevyhnutné.

Štvrtkové stretnutia sú venované uvažovaniu nad dielom Evergetinos. Ide o rozsiahlu zbierku výrokov a krátkych príbehov zo života púštnych otcov, ktorá bola zostavená mníchom Pavlom v 11. storočí. Každá kapitola dáva dôkladné vysvetlenie predstavenej témy a postupne čitateľa sprevádza od položenia základných kameňov duchovného život až po jeho výšiny.

Stretnutia sa konajú každý pondelok a štvrtok o 20.00 hod. V prípade záujmu sa môžete zaregistrovať a e-mailom Vám bude zaslaný Zoom link pre vstup na stretnutie.

 whitex340.jpg

Read Full Post »

Pozvanie k patronátu

Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí v priebehu rokov akýmkoľvek spôsobom podporili projekt Pramene. Zároveň sa teším reakciám, v ktorých zaznieva otázka: „Môžem nejako pomôcť?“ Náklady na prevádzku týchto služieb sa postupne zvyšujú a preto s vďačnosťou privítam každú pomoc, ktorá môže pomôcť nielen s pokrytím nákladov, ale aj plánovanými aktualizáciami a vylepšeniami.

Ak Vám to Vaše možnosti dovoľujú a považujete tento projekt za užitočný, môžete ho podporiť na tejto stránke: https://patron.podbean.com/pramene.

Budem Vám vďačný, ak sa svojim darom rozhodnete pomôcť tomuto dielu a stanete sa „patrónmi projektu Pramene“. Vaša pomoc pomôže odstrániť limity, ktoré odsúvajú realizáciu viacerých pripravovaných zámerov do neurčitej budúcnosti.

 

whitex340.jpg

Read Full Post »

 

 

Read Full Post »

Míľnik, ktorý potešil…

Tlačová kancelária KBS priniesla správu o podcaste Pramene

 

Read Full Post »

Filokalia - Sv. Theodoros Veľký Asketik - 100 Duchovných textov

 

Read Full Post »

Linky na knihy a podcasty spomenuté v tejto epizóde:

The Life Giving Springs

Sv. Teofan Zatvornik - Cesta k spáse

Sv. Ignác Brjančaninov - Pole

Skúsenosť našej farnosti

 

 

Read Full Post »

Umenie duchovného života - publikácie

 

Read Full Post »

 

 

Read Full Post »

Krátke rozprávanie o štúdiu svätých otcov, ktorým chceme dať odpoveď na jeden okruh otázok od našich poslucháčov.

Filokalia - Umenie duchovného života

 

Read Full Post »

 

 

Read Full Post »

Nad slovami Sv. Ignáca Brjančaninova 1. - reflexie nad vybranými časťami učenia svätého Ignáca Brjančaninova o duchovnom živote v diele „Pole“. Svätý Ignác Brjančaninov majstrovsky sprostredkoval čitateľovi svojej doby duchovné bohatstvo, ktoré nachádzame v spisoch svätých asketikov, predovšetkým svätého Izáka Sýrskeho a svätého Jána Klimaka.

 

Read Full Post »

Odporúčaná aplikácia - Podbean Podcast

 

Read Full Post »

 

 

Read Full Post »

Príčiny stagnácie

 

 

Read Full Post »

TV LOGOS

Podpora projektu - https://www.logos.tv/pomoc

Prihlásenie na odber videí - https://www.youtube.com/c/LOGOSTV-grkat/?sub_confirmation=1

Facebook - https://www.facebook.com/LOGOS-TV-276526342825702/

Instagram - https://www.instagram.com/televizia_logos/

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 20, časť 1., odstavec 27-28.

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 20, časť 1., odstavec 26.

 

Read Full Post »

Pripravujeme pre Vás: OTCOVIA PÚŠTE

Televízia LOGOS vysiela na TV ZEMPLIN

TV LOGOS FACEBOOK

TV LOGOS YOUTUBE

 

Read Full Post »

Cvičenie v pohotovosti

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Každý bude ohňom solený

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Askéza vo výchove

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

Read Full Post »

Správa TK KBS

Hľadanie podcastov na iPhone

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

"Začiatkom skutočného života človeka je bázeň Božia. Ale bázeň Božia neprebýva v duši spolu s rozptýleniami z vonkajšieho sveta. Srdce človeka slúžiaceho zmyslom je rozptýlené, odtiahnuté od potešenia z Boha.“ (Svätý Izák Sýrsky)

Read Full Post »

Tento podcast chce byť pozvaním k pridaniu sa k našej farskej skupinke, ktorá sa schádza k štúdiu umenia duchovného života . Ak prijmete toto pozvanie,  musím vás upozorniť na jednu vec, ktorú často zdôrazňujem. Nespomínam si už, ktorý svätý to povedal, ale môžem potvrdiť, že má pravdu, keď hovorí, že kto začne s modlitbou študovať svätých Otcov, či chce alebo nie, môže očakávať zmenu vo svojom živote.

Read Full Post »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App