Feed on
Posts

Archive for the 'Book Study' Category

Pole, kapitola 12, odstavec 49.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

M&M SHOW – rozhovory o rôznych témach duchovného života s mojím synom, subdiakonom Mironom. Témy našich rozhovorov budú sledovať učenie svätého Teofana Zatvornika v jeho diele „Duchovný život“.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 12, odstavec 48.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 12, odstavec 47.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 12, odstavec 46.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 12, odstavec 45.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 12, odstavec 43-44.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 12, odstavec 41-42.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 12, odstavec 39-40.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

M&M SHOW – rozhovory o rôznych témach duchovného života s mojím synom, subdiakonom Mironom. Témy našich rozhovorov budú sledovať učenie svätého Teofana Zatvornika v jeho diele „Duchovný život“.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 12, odstavec 37-38.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 12, odstavec 34-36.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 12, odstavec 32-33.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 12, odstavec 31.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 12, odstavec 29-30.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 12, odstavec 27-28.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 12, odstavec 25-26.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

M&M SHOW – rozhovory o rôznych témach duchovného života s mojím synom, subdiakonom Mironom. Témy našich rozhovorov budú sledovať učenie svätého Teofana Zatvornika v jeho diele „Duchovný život“.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 12, odstavec 24.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 12, odstavec 22-23.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 12, odstavec 20-21.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 12, odstavec 19.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 12, odstavec 18.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 12, odstavec 17.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

M&M SHOW 4

M&M SHOW – rozhovory o rôznych témach duchovného života s mojím synom, subdiakonom Mironom. Témy našich rozhovorov budú sledovať učenie svätého Teofana Zatvornika v jeho diele „Duchovný život“.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 12, odstavec 16.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 12, odstavec 15.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 12, odstavec 14.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

"Aký úspech môže niekto očakávať, keď nemá nadšený zápal kresťana túžiaceho páčiť sa Bohu? Ak ide o niečo, čo si nevyžaduje prácu, človek je pripravený to urobiť; ale akonáhle je potrebné urobiť niečo navyše, alebo priniesť nejakú obetu, okamžite odmieta, pretože nie je schopný to vykonať. Potom nejestvuje nič, na čo by sa mohol spoľahnúť k pohnutiu k dobrým skutkom; sebaľútosť rozloží všetky základy. A ak sa vkradne nejaký iný motív, než ten spomenutý, môže premeniť dobrý skutok na zlý." (Sv. Teofan Zatvornik)

M&M SHOW – rozhovory o rôznych témach duchovného života s mojím synom, subdiakonom Mironom. Témy našich rozhovorov budú sledovať učenie svätého Teofana Zatvornika v jeho diele „Duchovný život“.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 12, odstavec 13.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 12, odstavec 12.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 12, odstavec 11.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 12, odstavec 10.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 12, odstavec 9.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 12, odstavec 7-8.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 12, odstavec 5-6.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 12, odstavec 4.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 12, odstavec 1-3.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 11, odstavec 70.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 11, odstavec 67-69.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 11, odstavec 65-66.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 11, odstavec 63-64.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 11, odstavec 56-62.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 11, odstavec 44-55.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 11, odstavec 42-43.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 11, odstavec 40-41.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 11, odstavec 39.

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 11, odstavec 36-38.

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 11, odstavec 35.

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 11, odstavec 31-34.

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »