Feed on
Posts

Archive for the 'Book Study' Category

Pole, kapitola 20, časť 2., odstavec 24.

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 20, časť 2., odstavec 23.

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 20, časť 2., odstavec 22.

 

Read Full Post »

M&M SHOW – rozhovory o rôznych témach duchovného života s mojím synom, diakonom Mironom. Témy našich rozhovorov budú sledovať učenie svätého Teofana Zatvornika v jeho diele „Duchovný život“.

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 20, časť 2., odstavec 21.

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 20, časť 2., odstavec 20.

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 20, časť 2., odstavec 19.

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 20, časť 2., odstavec 18.

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 20, časť 2., odstavec 17.

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 20, časť 2., odstavec 16.

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 20, časť 2., odstavec 15.

 

Read Full Post »

M&M SHOW – rozhovory o rôznych témach duchovného života s mojím synom, diakonom Mironom. Témy našich rozhovorov budú sledovať učenie svätého Teofana Zatvornika v jeho diele „Duchovný život“.

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 20, časť 2., odstavec 13-14.

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 20, časť 2., odstavec 10-12.

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 20, časť 2., odstavec 8-9.

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 20, časť 2., odstavec 7

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 20, časť 2., odstavec 6.

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 20, časť 2., odstavec 5.

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 20, časť 2., odstavec 3-4.

 

Read Full Post »

M&M SHOW – rozhovory o rôznych témach duchovného života s mojím synom, diakonom Mironom. Témy našich rozhovorov budú sledovať učenie svätého Teofana Zatvornika v jeho diele „Duchovný život“.

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 20, časť 2., odstavec 1-2.

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 20, časť 1., odstavec 74.

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 20, časť 1., odstavec 73.

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 20, časť 1., odstavec 72.

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 20, časť 1., odstavec 70-71.

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 20, časť 1., odstavec 69.

 

Read Full Post »

M&M SHOW – rozhovory o rôznych témach duchovného života s mojím synom, diakonom Mironom. Témy našich rozhovorov budú sledovať učenie svätého Teofana Zatvornika v jeho diele „Duchovný život“.

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 20, časť 1., odstavec 66-68.

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 20, časť 1., odstavec 65.

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 20, časť 1., odstavec 62-64.

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 20, časť 1., odstavec 61.

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 20, časť 1., odstavec 59-60.

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 20, časť 1., odstavec 56-58.

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 20, časť 1., odstavec 55.

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 20, časť 1., odstavec 54.

 

Read Full Post »

M&M SHOW – rozhovory o rôznych témach duchovného života s mojím synom, diakonom Mironom. Témy našich rozhovorov budú sledovať učenie svätého Teofana Zatvornika v jeho diele „Duchovný život“.

Read Full Post »

Pole, kapitola 20, časť 1., odstavec 53.

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 20, časť 1., odstavec 50-52.

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 20, časť 1., odstavec 49.

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 20, časť 1., odstavec 47-48.

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 20, časť 1., odstavec 45-46.

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 20, časť 1., odstavec 44.

 

Read Full Post »

M&M SHOW – rozhovory o rôznych témach duchovného života s mojím synom, diakonom Mironom. Témy našich rozhovorov budú sledovať učenie svätého Teofana Zatvornika v jeho diele „Duchovný život“.

Diakonská vysviacka - video - foto

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 20, časť 1., odstavec 42-43.

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 20, časť 1., odstavec 39-41.

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 20, časť 1., odstavec 37-38.

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 20, časť 1., odstavec 35-36.

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 20, časť 1., odstavec 34.

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 20, časť 1., odstavec 32-33.

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 20, časť 1., odstavec 30-31.

 

Read Full Post »