Feed on
Posts

Archive for the 'Book Study' Category

Pole, kapitola 25, odstavec 9-12.

(more...)

Read Full Post »

Pole, kapitola 25, odstavec 8.

(more...)

Read Full Post »

Pole, kapitola 25, odstavec 7.

(more...)

Read Full Post »

M&M SHOW – rozhovory o rôznych témach duchovného života s mojím synom, diakonom Mironom. Témy našich rozhovorov budú sledovať učenie svätého Teofana Zatvornika v jeho diele „Duchovný život“.

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 25, odstavec 5-6.

(more...)

Read Full Post »

Pole, kapitola 25, odstavec 3-4.

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 25, odstavec 1-2.

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 24, odstavec 63-64.

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 24, odstavec 61-62.

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 24, odstavec 58-60.

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 24, odstavec 55-57.

 

Read Full Post »

M&M SHOW – rozhovory o rôznych témach duchovného života s mojím synom, diakonom Mironom. Témy našich rozhovorov budú sledovať učenie svätého Teofana Zatvornika v jeho diele „Duchovný život“.

 

Read Full Post »

Homília 1 - čast 2. (dĺžka: 01:05:50)

*

Tento podcast je bonusovou ponukou balíčka PRAMENE EXTRA pre tých, ktorí sa rozhodli podporiť tento kanál. Jednotlivé podcasty sa dajú zakúpiť aj osobitne. Ďakujem všetkým, ktorí sa rozhodli pomôcť s prevádzkou tohto podcastu týmto spôsobom.

 

Read Full Post »

Homília 1 - čast 2. (dĺžka: 01:05:50)

*

Tento podcast je bonusovou ponukou balíčka PRAMENE EXTRA pre tých, ktorí sa rozhodli podporiť tento kanál. Jednotlivé podcasty sa dajú zakúpiť aj osobitne. Ďakujem všetkým, ktorí sa rozhodli pomôcť s prevádzkou tohto podcastu týmto spôsobom.

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 24, odstavec 50-54.

(more...)

Read Full Post »

Pole, kapitola 24, odstavec 44-49.

(more...)

Read Full Post »

Pole, kapitola 24, odstavec 37-43.

  (more...)

Read Full Post »

Pole, kapitola 24, odstavec 33-36.

(more...)

Read Full Post »

Pole, kapitola 24, odstavec 28-32.

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 24, odstavec 25-27.

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 24, odstavec 23-24.

 

Read Full Post »

M&M SHOW – rozhovory o rôznych témach duchovného života s mojím synom, diakonom Mironom. Témy našich rozhovorov budú sledovať učenie svätého Teofana Zatvornika v jeho diele „Duchovný život“.

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 24, odstavec 20-22.

 

Read Full Post »

Svätí Otcovia nám pripomínajú, že duchovné čítanie nemôže byť oddelené od asketického života vedúceho k obráteniu a prehĺbeniu vzťahu s Kristom. Potrebujeme spomaliť a dovoliť Bohu, aby postupne premenil našu myseľ a srdce a dokonca aj spôsob ako vnímame realitu. Nádherné veci rastú pomaly a to je veľká pravda duchovného života.

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 24, odstavec 18-19.

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 24, odstavec 15-17.

 

Read Full Post »

Homília 1 - čast 1. (dĺžka: 01:05:06)

*

Tento podcast je bonusovou ponukou balíčka PRAMENE EXTRA pre tých, ktorí sa rozhodli podporiť tento kanál. Jednotlivé podcasty sa dajú zakúpiť aj osobitne. Ďakujem všetkým, ktorí sa rozhodli pomôcť s prevádzkou tohto podcastu týmto spôsobom.

 

Read Full Post »

Homília 1 - čast 1. (dĺžka: 01:05:06)

*

Tento podcast je bonusovou ponukou balíčka PRAMENE EXTRA pre tých, ktorí sa rozhodli podporiť tento kanál. Jednotlivé podcasty sa dajú zakúpiť aj osobitne. Ďakujem všetkým, ktorí sa rozhodli pomôcť s prevádzkou tohto podcastu týmto spôsobom.

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 24, odstavec 13-14.

 

Read Full Post »

Sv. Marek Asketik - 200 kapitol o duchovnom zákone - 41-60 (dĺžka: 00:59:08).

 

Read Full Post »

Sv. Marek Asketik - 200 kapitol o duchovnom zákone - 41-60 (dĺžka: 00:59:08).

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 24, odstavec 10-12.

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 24, odstavec 7-9.

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 24, odstavec 4-6.

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 24, odstavec 1-3.

 

Read Full Post »

Sv. Marek Asketik - 200 kapitol o duchovnom zákone - 21-40 (dĺžka: 00:57:15).

 

Read Full Post »

Sv. Marek Asketik - 200 kapitol o duchovnom zákone - 21-40 (dĺžka: 00:57:15).

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 23, odstavec 57-58.

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 23, odstavec 53-56.

 

Read Full Post »

            Filokalia venuje svätému Maximovi Vyznávačovi veľký priestor. Nachádzame v nej  niekoľko jeho významných diel. Chcem vás pozvať k uvažovaniu nad jedným z nich. Má názov „400 textov o láske“ a patrí medzi najobľúbenejšie a najčítanejšie zo všetkých jeho diel.

Sv. Maxim Vyznávač - O láske 1 - 1-20 (dĺžka: 01:08:55).

 

Read Full Post »

            „Nakoľko mnohokrát ste nám vyjadrili túžbu spoznať, čo to je, podľa Apoštola, duchovný zákon (Rim 7, 14), aký je tu myšlienkový systém a ako sa činia tí, ktorí sa snažia ho zachovávať, o tom niečo povieme podľa vlastných síl.“

            Týmito slovami začína svätý Marek Asketik 200 kapitol o duchovnom zákone. Ako z jeho slov vyplýva, reaguje na prosby svojich učeníkov o poučenie a o zdieľanie jeho duchovnej skúsenosti.

Sv. Marek Asketik - 200 kapitol o duchovnom zákone - 1-20 (dĺžka: 00:58:49).

 

Read Full Post »

            „Nakoľko mnohokrát ste nám vyjadrili túžbu spoznať, čo to je, podľa Apoštola, duchovný zákon (Rim 7, 14), aký je tu myšlienkový systém a ako sa činia tí, ktorí sa snažia ho zachovávať, o tom niečo povieme podľa vlastných síl.“

            Týmito slovami začína svätý Marek Asketik 200 kapitol o duchovnom zákone. Ako z jeho slov vyplýva, reaguje na prosby svojich učeníkov o poučenie a o zdieľanie jeho duchovnej skúsenosti.

Sv. Marek Asketik - 200 kapitol o duchovnom zákone - 1-20 (dĺžka: 00:58:49).

 

Read Full Post »

            Filokalia venuje svätému Maximovi Vyznávačovi veľký priestor. Nachádzame v nej  niekoľko jeho významných diel. Chcem vás pozvať k uvažovaniu nad jedným z nich. Má názov „400 textov o láske“ a patrí medzi najobľúbenejšie a najčítanejšie zo všetkých jeho diel.

Sv. Maxim Vyznávač - O láske 1 - 1-20 (dĺžka: 01:08:55).

 

Read Full Post »

Sv. Theodoros Veľký Asketik - 100 duchovných textov (dĺžka: 01:05:58).

 

Read Full Post »

Sv. Theodoros Veľký Asketik - 100 duchovných textov (dĺžka: 01:05:28).

 

Read Full Post »

Sv. Theodoros Veľký Asketik - 100 duchovných textov (dĺžka: 01:06:40).

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 23, odstavec 52.

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 23, odstavec 48-51.

 

Read Full Post »

Sv. Theodoros Veľký Asketik - 100 duchovných textov (dĺžka: 01:06:02).

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 23, odstavec 46-47.

 

Read Full Post »