Feed on
Posts

Archive for June 2021

            Akonáhle sú naše myšlienky spojené s obrazmi, dali sme im už svoj súhlas; pretože provokácia nás nevedie k vine, kým nie je sprevádzaná obrazmi. Niektorí ľudia utekajú od týchto myšlienok ako od „hlavne vytiahnutej z ohňa“ (Zach 3, 2); ale iní s nimi flirtujú a popália sa. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 141.)

 

Read Full Post »

            Provokácia je mimovoľné hnutie v srdci, ktoré nie je sprevádzané obrazmi. Skúsení sa pred tým vopred chránia, ako sa priesmyk chráni pred nepriateľmi. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 140.)

 

Read Full Post »

            Zaujatosť je nedobrovoľná prítomnosť bývalých hriechov v pamäti. Vo fáze aktívneho zápasu sa snažíme uchrániť ju od rozvinutia sa do vášne; po víťazstve je pokojná, ale stále provokáciou. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 139.)

 

Read Full Post »

            Keď sme sa oslobodili od každého dobrovoľného hriechu mysle, mali by sme potom bojovať proti vášňam, ktoré vychádzajú zo zaujatosti. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 138.)

 

Read Full Post »

            Keď si pozdvihnutý chválou, buď si istý, že hanba bude nasledovať; pretože je povedané: „Každý, kto sa povyšuje, bude ponížený“ (Lk 14, 11). (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 137.)

 

Read Full Post »

            Hriech je planúci oheň. Čím mu dáš menej paliva, tým rýchlejšie vyhasne; čím viac prikladáš, tým viac horí. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 136.)

 

Read Full Post »

            Predpokladajme, že je dvanásť hanebných vášní. Oddávanie sa jednej z nich sa rovná oddávaniu všetkým. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 135.)

 

Read Full Post »

            Tí, ktorí vstúpili do duchovného boja, praktizujú sebakontrolu vo všetkom a neprestanú, kým Pán nezničí „všetky semená Babylonu“ (porov. Jer 27, 16). (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 134.)

 

Read Full Post »

M&M SHOW – rozhovory o rôznych témach duchovného života s mojím synom, diakonom Mironom. Témy našich rozhovorov budú sledovať učenie svätého Teofana Zatvornika v jeho diele „Duchovný život“.

 

Read Full Post »

            Skutočný kajúcnik je zosmiešňovaný bláznivými – čo je znakom, že Boh prijal jeho pokánie. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 133.)

 

Read Full Post »

            Je lepšie zbožne sa modliť za blížneho, než ho napomínať zakaždým, keď zhreší. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 132.)

 

Read Full Post »

            Paralyzovaný spustený cez strechu (Mk 2, 4), predstavuje hriešnika, ktorý bol odsúdený v Božom mene veriacimi a prijal odpustenie skrze ich vieru. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 131.)

 

Read Full Post »

            Prijatie slová pravdy je prijatie božského Slova; pretože povedal: „Kto vás prijíma, mňa prijíma“ (Mt 10, 40). (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 130.)

 

Read Full Post »

            Slová pravdy obrátili „hadie plemeno“ a varovali ho, „ako uniknúť budúcemu hnevu“ (Mt 3, 7). (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 129.)

 

Read Full Post »

            Ak si praješ spásu, vítaj slová pravdy a nikdy nerozvážne nezavrhuj slová kritiky. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 128.)

 

Read Full Post »

            Neponechávaj bez povšimnutia žiaden hriech, nech by bol akokoľvek malý, inak ťa privedie k veľkých hriechom. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 127.)

 

Read Full Post »

            Kto hľadá odpustenie svojich hriechov, miluje pokoru, ale keď odsudzuje iného, zapečaťuje svoju hriešnosť. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 126.)

 

Read Full Post »

            Ako voda o oheň nemôžu byť zmiešané, tak sebaospravedlňovanie vylučuje pokoru. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 125.)

 

Read Full Post »

            Kto tajne primiešava vlastnú vôľu do duchovných rád, je smilníkom ako naznačuje Kniha prísloví; a pre svoju hlúposť trpí bolesťou a hanbou. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 124.)

 

Read Full Post »

            Tak ako ovce a vlci nemôžu byť kŕmené spolu, tak človek nemôže prijať milosrdenstvo, ak spriada úklady proti blížnemu. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 123.)

 

Read Full Post »

            Ak chváliš blížneho pred jedným človekom a kritizuješ ho pred druhým, si otrokom márnomyseľnosti a závisti. Skrze chválu sa snažíš skryť svoju závisť a kritikou sa snažíš vyzerať lepšie než tvoj blížny. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 122.)

 

Read Full Post »

            Podvodník, ktorý koná neplechu v tajnosti, je „hadom na ceste, zmijou rohatou na chodníku, čo hryzie koňa pri kopyte“ (Gn 49, 17). (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 121.)

 

Read Full Post »

M&M SHOW – rozhovory o rôznych témach duchovného života s mojím synom, diakonom Mironom. Témy našich rozhovorov budú sledovať učenie svätého Teofana Zatvornika v jeho diele „Duchovný život“.

 

Read Full Post »

            Skrytý hriešnik je horší než tí, ktorí konajú zlo verejne; a preto prijíma väčší trest. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 120.)

 

Read Full Post »

Reflexie nad učením svätého Teofana Zatvornika v jeho diele Cesta k spáse. V tejto časti hovorí o začiatku kresťanského života. Začína krstom a priam detailne sa venuje kresťanskej výchove detí.
 
26310924_230-230-true.jpg

Read Full Post »

            Keď zhrešíš, obviňuj svoju myšlienku a nie skutok. Pretože ak by tvoja myseľ nebežala vopred, telo by ju nenasledovalo. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 119.)

 

Read Full Post »

            Kvôli času medzi siatím a žatvou si začíname myslieť, že nebude žiadna odplata. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 118.)

 

Read Full Post »

            Keď nedobrovoľne žneme neprávosť, ktorú sme zasiali, mali by sme žasnúť nad Božou spravodlivosťou. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 117.)

 

Read Full Post »

            Ak nechceš trpieť zlo, tak ho nekonaj, pretože utrpenie ho nevyhnutne nasleduje. „Čo človek zaseje, to bude aj žať“ (Gal 6, 7). (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 116.)

 

Read Full Post »

Kniha: Ako sa v nás začína kresťanský život?

 

Read Full Post »

            Tak ako absint pomáha zlému zažívaniu, tak nešťastie pomáha zlému charakteru. Pretože to prvé prospieva telesnému stavu a to druhé vedie k pokániu. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 115.)

 

Read Full Post »

            Ak si niekým zranený, urazený alebo prenasledovaný, nepremýšľaj o prítomnej chvíli, ale počkaj na budúcnosť a potom objavíš, že ti priniesol veľa dobra nielen pre tento život, ale aj pre ten budúci. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 114.)

 

Read Full Post »

            Kto sa modlí v srdci, trpezlivo znáša všetky okolnosti, zatiaľ čo ten, ktorý im odporuje, neobsiahol ešte čistú modlitbu. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 113.)

 

Read Full Post »

M&M SHOW – rozhovory o rôznych témach duchovného života s mojím synom, diakonom Mironom. Témy našich rozhovorov budú sledovať učenie svätého Teofana Zatvornika v jeho diele „Duchovný život“.

 

Read Full Post »

            Ak nejaký zjavný hriešnik sa nekajal a až do samotnej smrti nebol vystavený žiadnym trápeniam, môžeš si byť istý, že v jeho prípade bude súd bez zľutovania. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 112.)

 

Read Full Post »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App