Feed on
Posts

Archive for April 2021

            Iní jednoduchí ľudia, keď počuli chválu od druhých, namiesto napodobnenia ich pokory, stali sa pyšnými na svoju nevedomosť a upadli do namyslenosti. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 80.)

 

Read Full Post »

            Videl som prostých ľudí, ktorí boli skutočne pokorní a stali sa múdrejšími od múdrych. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 79.)

 

Read Full Post »

            Človek radí blížnemu podľa svojho vlastného poznania, ale v tom, kto počúva takúto radu, Boh koná v miere jeho viery. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 78.)

 

Read Full Post »

M&M SHOW – rozhovory o rôznych témach duchovného života s mojím synom, diakonom Mironom. Témy našich rozhovorov budú sledovať učenie svätého Teofana Zatvornika v jeho diele „Duchovný život“.

 

Read Full Post »

            Poznanie dobrých vecí pre človeka bolo dané Bohom každému; ale pôžitkárstvo vedie k nedbanlivosti a nedbanlivosť k zábudlivosti. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 77.)

 

Read Full Post »

            Ľahko je zabitý ten, kto si nevšíma pascí nepriateľa; a rýchlo padne ten, kto nepozná príčiny vášní. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 76.)

 

Read Full Post »

Homília 43 - 45 (dĺžka: 00:36:38)

 

 

 

Read Full Post »

Homília 41 - 42 (dĺžka: 01:04:15)

 

 

 

Read Full Post »

Homília 40 (dĺžka: 00:55:05)

 

 

 

Read Full Post »

            Každý, kto chváli blížneho z pokrytectva, neskôr ho zneužije a poníži. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 75.)

 

Read Full Post »

Homília 38 - 39 (dĺžka: 00:40:24)

 

 

 

Read Full Post »

            Keď človek pomôže druhému slovom alebo skutkom, nech obaja v tom spoznajú Božiu milosť. Kto tomu nerozumie, bude vedený tým, kto tomu rozumie. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 74.)

 

Read Full Post »

Homília 37 - 3. časť (dĺžka: 00:51:50)

 

 

 

Read Full Post »

Homília 37 - 2. časť (dĺžka: 00:57:17)

 

 

 

Read Full Post »

            Zakaždým, keď niekto príjme poníženie kvôli Kristovej pravde, bude stonásobne oslávený druhými ľudí. Ale je vždy lepšie robiť dobro kvôli požehnaniu, ktoré prichádza v budúcom živote. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 73.)

 

Read Full Post »

Homília 37 - 1. časť (dĺžka: 00:57:07)

 

 

 

Read Full Post »

            Ak si nepraješ utrpieť škodu kvôli chvále ľudí, tak si najprv od nich obľúb karhanie za svoje hriechy. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 72.)

 

Read Full Post »

M&M SHOW – rozhovory o rôznych témach duchovného života s mojím synom, diakonom Mironom. Témy našich rozhovorov budú sledovať učenie svätého Teofana Zatvornika v jeho diele „Duchovný život“.

 

Read Full Post »

            Človek koná tak, ako môže, podľa svojich vlastných prianí, ale o výsledku jeho skutkov rozhoduje Boh v súlade so spravodlivosťou. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 71.)

 

Read Full Post »

Homília 34 - 36 (dĺžka: 00:49:37)

 

 

 

Read Full Post »

Homília 29 - 33 (dĺžka: 01:09:13)

 

 

 

Read Full Post »

            Boh a naše svedomie poznajú naše tajomstvá. Nechajme ich, aby nás napravili. Kto sa namáha s neochotou, porastie úboho v každom smere, zatiaľ čo ten, ktorý sa tlačí dopredu v nádeji je dvojnásobne bohatý. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 70.)

 

Read Full Post »

Homília 25 - 28 (dĺžka: 01:15:40)

 

 

 

Read Full Post »

            Ak chceš duchovné zdravie, počúvaj svoje svedomie, rob všetko, čo ti povie a budeš mať z toho úžitok. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 69.)

 

Read Full Post »

            Rady blížnych sú osožné, ale najlepšie je naše posúdenie. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 68.)

 

Read Full Post »

            Uvažuj nad výsledkom každého nedobrovoľného utrpenia a objavíš v ňom zničenie hriechu. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 67.)

 

Read Full Post »

            Nehovor, že si dosiahol čnosť, kým si nepretrpel skúšku, pretože bez skúšky čnosť nebola vyskúšaná. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 66.)

 

Read Full Post »

            Prijať utrpenie kvôli Bohu je skutočný skutok svätosti; pretože pravá láska je skúšaná ťažkosťami. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 65.)

 

Read Full Post »

            Nevykonanie dobra, ktoré je v našich silách, je ťažko odpustiť. Ale milosrdenstvo a modlitba však vyliečia nedbanlivca. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 64.)

 

Read Full Post »

 

 

Read Full Post »

            Zaoberaj sa svojimi hriechmi a nie hriechmi blížneho; potom miesto námah tvojej mysle nebude rozkradnuté. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 63.)

 

Read Full Post »

            Peklo je nevedomosť, pretože oboje je temnotou; a zatratenie je zábudlivosťou, pretože oboje vedú k zániku. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 62.)

 

Read Full Post »

            Písmo hovorí: „Aj záhrobie a podsvetie sú (odhalené) pred Pánom“ (Prís 15, 11). To odkazuje na nevedomosť srdca a zábudlivosť. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 61.)

 

Read Full Post »

            Konaj dobro, keď si spomenieš a to, čo zabudneš, ti bude odhalené; neodovzdávaj svoju myseľ slepej zábudlivosti. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 60.)

 

Read Full Post »

            Nehovor: „Čo mám robiť? Nechcem byť zábudlivý, ale stáva sa to.“ Pretože keď si pamätal, podvádzal si v tom, čo si dlžil. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 59.)

 

Read Full Post »

            Zábudlivosť sama o sebe nemá veľkú silu, ale nadobúda ju v miere našej nedbanlivosti. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 58.)

 

Read Full Post »

            Dovoľ všetkým nedobrovoľným utrpeniam, aby ťa učili pamätať na Boha a nikdy ti nebude chýbať príležitosť na pokánie. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 57.)

 

Read Full Post »

            „Utrpenie múdremu pripomína Boha, ale drví toho, kto na Neho zabúda.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 56.)

 

Read Full Post »

            Pretože Božia spravodlivosť je neúprosná, je ťažko obsiahnuť odpustenie hriechov, ktoré sú spáchané s úplným vedomým. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 55.)

 

Read Full Post »

            „Nič si nemysli ani nerob bez toho, aby to nemalo svoj cieľ v Bohu, lebo človek, ktorý cestuje bez cieľa, nadarmo vynakladá námahu.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 54.)

 

Read Full Post »

Svätý Ján Kronštadtský - Môj život v Kristovi II.

 

Read Full Post »

            Odhaľ sa pred Pánom vo svojom duchu. „Človek hľadí na výzor, ale Pán hľadí na srdce“ (1 Sam 16, 7). (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 53.)

 

Read Full Post »

            Keď si zhrešil v skrytosti, nesnaž sa to skryť. Pretože „všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať“ (Hebr 4, 13). (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 52.)

 

Read Full Post »

Svätý Ján Kronštadtský - Môj život v Kristovi II.

 

Read Full Post »

            Aj keď všetko ide dobre, buď pripravený na ťažkosti; a nakoľko budeš musieť vydať zúčtovanie, nedávaj vydierajúce požiadavky. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 51.)

 

Read Full Post »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App