Feed on
Posts

Archive for April 2021

            Písmo hovorí: „Aj záhrobie a podsvetie sú (odhalené) pred Pánom“ (Prís 15, 11). To odkazuje na nevedomosť srdca a zábudlivosť. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 61.)

 

Read Full Post »

Evergetinos 1.5.1

Hypothesis 1

 Nikto by nikdy nemal zúfať, aj keby spáchal veľa hriechov, ale mal by mať nádej, že skrze pokánie môže byť spasený.

E. Svätý Amfilochios o vyhnutí sa beznádeje - 1

 

Read Full Post »

            Konaj dobro, keď si spomenieš a to, čo zabudneš, ti bude odhalené; neodovzdávaj svoju myseľ slepej zábudlivosti. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 60.)

 

Read Full Post »

            Nehovor: „Čo mám robiť? Nechcem byť zábudlivý, ale stáva sa to.“ Pretože keď si pamätal, podvádzal si v tom, čo si dlžil. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 59.)

 

Read Full Post »

            Zábudlivosť sama o sebe nemá veľkú silu, ale nadobúda ju v miere našej nedbanlivosti. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 58.)

 

Read Full Post »

            Dovoľ všetkým nedobrovoľným utrpeniam, aby ťa učili pamätať na Boha a nikdy ti nebude chýbať príležitosť na pokánie. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 57.)

 

Read Full Post »

            „Utrpenie múdremu pripomína Boha, ale drví toho, kto na Neho zabúda.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 56.)

 

Read Full Post »

            Pretože Božia spravodlivosť je neúprosná, je ťažko obsiahnuť odpustenie hriechov, ktoré sú spáchané s úplným vedomým. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 55.)

 

Read Full Post »

            „Nič si nemysli ani nerob bez toho, aby to nemalo svoj cieľ v Bohu, lebo človek, ktorý cestuje bez cieľa, nadarmo vynakladá námahu.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 54.)

 

Read Full Post »

Svätý Ján Kronštadtský - Môj život v Kristovi II.

 

Read Full Post »

            Odhaľ sa pred Pánom vo svojom duchu. „Človek hľadí na výzor, ale Pán hľadí na srdce“ (1 Sam 16, 7). (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 53.)

 

Read Full Post »

Evergetinos 1.4

Hypothesis 1

 Nikto by nikdy nemal zúfať, aj keby spáchal veľa hriechov, ale mal by mať nádej, že skrze pokánie môže byť spasený.

D. Z Gerontikona

 

Read Full Post »

            Keď si zhrešil v skrytosti, nesnaž sa to skryť. Pretože „všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať“ (Hebr 4, 13). (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 52.)

 

Read Full Post »

Svätý Ján Kronštadtský - Môj život v Kristovi II.

 

Read Full Post »

            Aj keď všetko ide dobre, buď pripravený na ťažkosti; a nakoľko budeš musieť vydať zúčtovanie, nedávaj vydierajúce požiadavky. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 51.)

 

Read Full Post »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App