Feed on
Posts

Archive for February 2021

            „Bdenie, modlitba a trpezlivosť v nastávajúcich (nepríjemnostiach, nešťastiach a ťažkostiach) nám nepomáhajú len v tom, aby nám zahladzovali samotné rany, ktoré nám boli spôsobené, ale sú osožné srdcu, pravdaže za predpokladu, že rázne prerušíme ich primiešavanie sa do záľuby niečo vlastniť. Kto v takomto stave zotrváva, aj v ostatnom sa mu napomôže, kým ten, kto sa o to nestará a vzájomne ich oddeľuje, pri odchode zo svojho tela bude neznesiteľne trpieť.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 19.)

 

Read Full Post »

            „Je také pohladenie srdca, ktoré je správne a užitočné, potrebné na jeho citové dojatie. Je však aj iné, bez poriadku a škodlivé, iba na zranenie.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 18.)

 

Read Full Post »

            „Zlo (hriech), ktorým sa v myšlienkach zaoberáme (s pôžitkom), zatvrdzuje srdcia, kým zdržanlivosť spolu s nádejou zmäkčujú srdce a ničia zlo (odstraňujú ho). (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 17.)

 

Read Full Post »

            „Iba keď odhodíš svoj plášť tak, ako to urobil slepý, a tak sa priblížiš k Pánovi, stávaš sa opravdivým Jeho nasledovníkom a hlásateľom najdokonalejších princípov viery (Mk 10, 50.51.). (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 16.)

 

Read Full Post »

            „Nepovznášaj sa, keď prelievaš slzy vo svojej modlitbe, lebo to sa Kristus dotkol tvojich bedier a tebe sa otvorili oči.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 15.)

 

Read Full Post »

M&M SHOW – rozhovory o rôznych témach duchovného života s mojím synom, diakonom Mironom. Témy našich rozhovorov budú sledovať učenie svätého Teofana Zatvornika v jeho diele „Duchovný život“.

 

Read Full Post »

            „Kto sa modlí len svojim telom a nemá ešte zmysel pre duchovno, podobá sa slepcovi, ktorý volal: Syn Dávidov, zmiluj sa! (Mk 10, 48).

            Ten, kto bol predtým slepý, keď sa mu vrátil zrak a uvidel Pána, už ho nenazýval Synom Dávidovým, ale vyznával, že je Synom Božím a klaňal sa mu (Jn 9, 35. 38). (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 13-14.)

 

Read Full Post »

            „Nepokúšaj sa riešiť nejakú nejasnú a zamotanú vec prostredníctvom zaujatého sporu, ale rob to, čo ti prikazuje duchovný zákon, teda postupuj s trpezlivosťou, modlitbou a neochvejnou nádejou.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 12.)

 

Read Full Post »

            „Nevystatuj sa poznatkami z Písma, ktoré si si osvojil, aby si so svojím rozumom neupadol do zahanbenia.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 11.)

 

Read Full Post »

            „Nebuď žiakom samochvály, lebo namiesto pokornej múdrosti sa naučíš byť pyšný.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 10.)

 

Read Full Post »

            „Ústa trpezlivého a pokorného hovoria pravdu, kým protirečiaci sa podobá sluhovi, ktorý udrel Pána po líci.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 9.)

 

Read Full Post »

            „Ak máš nejaké duchovné nadanie a súcitíš s tým, kto ho nemá, týmto súcitom opatruješ svoj dar, kým namyslenec ho stratí, lebo sa stáva obeťou svojej utajovanej namyslenosti. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 8.)

 

Read Full Post »

            „Vzývaj Boha, aby otvoril oči tvojho srdca a ty si uzrel úžitok z tvojej modlitby a zo skúsenosti poučeného čítania.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 7.)

 

Read Full Post »

M&M SHOW – rozhovory o rôznych témach duchovného života s mojím synom, diakonom Mironom. Témy našich rozhovorov budú sledovať učenie svätého Teofana Zatvornika v jeho diele „Duchovný život“.

 

Read Full Post »

            „Kto je pri čítaní Božieho Písma trpezlivý a pokorný, ako aj duchovne aktívny, ten všetko vzťahuje na seba, a nie na druhého.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 6.)

 

Read Full Post »

            „Nech nad každým tvojím počínaním vládne Najvyšší, ktorý je pôvodcom každého dobra, aby tvoje počínanie bolo v súlade s Bohom.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 5.)

 

Read Full Post »

            „Osvedčená viera je ako pevná veža. Pre veriaceho Kristus je všetkým.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 4.)

 

Read Full Post »

            „Každé dobro nám však Boh dáva predvídavo (s osobitným zámerom). Kto takto verí, ten ho nezničí.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 3.)

 

Read Full Post »

            „Po prvé, Boh, ako je známe, je počiatok, stred aj koniec akéhokoľvek dobra. Dobro však nemôže sa uskutočniť a ani mu nemôžeme ináč uveriť, než v Kristovi Ježišovi a vo Svätom Duchu.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 2.)

 

Read Full Post »

            „Nakoľko mnohokrát ste nám vyjadrili túžbu spoznať, čo to je, podľa Apoštola, duchovný zákon (Rim 7, 14), aký je tu myšlienkový systém a ako sa činia tí, ktorí sa snažia ho zachovávať, o tom niečo povieme podľa vlastných síl.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 1.)

 

Read Full Post »

Umenie duchovného života - publikácie

 

Read Full Post »

Sv. Ignác Brjančaninov, pros Boha za nás hriešnych!

 ***

 Umenie duchovného života

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 39, odstavec 14-15.

 ***

 Umenie duchovného života

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 39, odstavec 9-13.

 ***

 Umenie duchovného života

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 39, odstavec 5-8.

 ***

 Umenie duchovného života

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 39, odstavec 1-4.

 ***

 Umenie duchovného života

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 37, odstavec 31-32.

 ***

 Umenie duchovného života

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 37, odstavec 27-30.

 ***

 Umenie duchovného života

 

Read Full Post »

 

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 37, odstavec 21-26.

 ***

 Umenie duchovného života

 

Read Full Post »

M&M SHOW – rozhovory o rôznych témach duchovného života s mojím synom, diakonom Mironom. Témy našich rozhovorov budú sledovať učenie svätého Teofana Zatvornika v jeho diele „Duchovný život“.

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 37, odstavec 18-20.

 ***

 Umenie duchovného života

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 37, odstavec 17.

 ***

 Umenie duchovného života

 

Read Full Post »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App