Feed on
Posts

Archive for March 2020

Pole, kapitola 16, odstavec 7.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

400 textov o láske, 1.8.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 16, odstavec 6.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

5. pôstna nedeľa

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 16, odstavec 5.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

200 kapitol o duchovnom zákone, 15.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 16, odstavec 4.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

 

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 16, odstavec 3.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

100 duchovných textov, 10.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 16, odstavec 2.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 16, odstavec 1.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

M&M SHOW – rozhovory o rôznych témach duchovného života s mojím synom, subdiakonom Mironom. Témy našich rozhovorov budú sledovať učenie svätého Teofana Zatvornika v jeho diele „Duchovný život“.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

M&M SHOW – rozhovory o rôznych témach duchovného života s mojím synom, subdiakonom Mironom. Dnes v spojitosti s pandémiou, spôsobenou koronavírusom.

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 15, odstavec 13.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

400 textov o láske, 1.7.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 15, odstavec 12.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 15, odstavec 10-11.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

200 kapitol o duchovnom zákone, 13-14.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

4. pôstna nedeľa

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 15, odstavec 9.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 15, odstavec 8.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

100 duchovných textov, 9.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 15, odstavec 7.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

M&M SHOW – rozhovory o rôznych témach duchovného života s mojím synom, subdiakonom Mironom. Témy našich rozhovorov budú sledovať učenie svätého Teofana Zatvornika v jeho diele „Duchovný život“.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 15, odstavec 6.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pripravujeme pre Vás: OTCOVIA PÚŠTE

Televízia LOGOS vysiela na TV ZEMPLIN

TV LOGOS FACEBOOK

TV LOGOS YOUTUBE

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 15, odstavec 5.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

400 textov o láske, 1.6.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 15, odstavec 4.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 15, odstavec 3.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

200 kapitol o duchovnom zákone, 12.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Tretia pôstna nedeľa

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 15, odstavec 2.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 15, odstavec 1.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

100 duchovných textov, 8.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 14, odstavec 26-33.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Je koronavírus Božím trestom?

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 14, odstavec 19-25.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

M&M SHOW – rozhovory o rôznych témach duchovného života s mojím synom, subdiakonom Mironom. Témy našich rozhovorov budú sledovať učenie svätého Teofana Zatvornika v jeho diele „Duchovný život“.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 14, odstavec 12-18.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

400 textov o láske, 1.5.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

2. Pôstna nedeľa - Mk 2, 1-12 

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 14, odstavec 7-11.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            „Nevystatuj sa poznatkami z Písma, ktoré si si osvojil, aby si so svojím rozumom neupadol do zahanbenia.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 11.)

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 14, odstavec 1-6.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 13, odstavec 36.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

2. Pôstna nedeľa - Mk 2, 1-12

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 13, odstavec 32-35.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Sv. Theodoros Veľký Asketik, 100 duchovných textov, 7.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »