Feed on
Posts

O modlitbe 16

Pýcha je prekážkou k vypočutiu modlitby

 

Homília 15.4 / Svätosť je pre každého

 

O modlitbe 15

Pokorná modlitba je vypočutá.

 

O modlitbe 14

Kedy prichádza požehnanie?

 

Homília 15.3 / Vytvárať podmienky na stretnutie Boha

 

Hypotéza 13: Ako človek zriekajúci sa sveta by mal odísť na vzdialené miesto; čo tvorí vzdialené miesto a aký úžitok z toho plynie; a aké miesta sú najvhodnejšie na prežívanie asketického života.

 

Filokalia Live - pravidelné online stretnutia prostredníctvom ZOOM. Zámerom je spoznávanie a osvojovanie umenia duchovného života štúdiom učenia svätých otcov.

Pondelkové stretnutia sú venované úvodu do duchovného života podľa manuálu sv. Ignáca Brjančaninova - Pole. Kto by mal záujem o zakúpenie tejto publikácie, nájde ju v ponuke Filokalie, jej vlastnenie však nie je pro toto štúdium nevyhnutné.

Štvrtkové stretnutia sú venované uvažovaniu nad dielom Evergetinos. Ide o rozsiahlu zbierku výrokov a krátkych príbehov zo života púštnych otcov, ktorá bola zostavená mníchom Pavlom v 11. storočí. Každá kapitola dáva dôkladné vysvetlenie predstavenej témy a postupne čitateľa sprevádza od položenia základných kameňov duchovného život až po jeho výšiny.

Stretnutia sa konajú každý pondelok a štvrtok o 20.00 hod. V prípade záujmu sa môžete zaregistrovať a e-mailom Vám bude zaslaný Zoom link pre vstup na stretnutie.

 

Homília 15.2 / Vytvárať priestor pre hesychiu

 

Homília 15.1.1 / Chrániť svoje srdce

 

M&M SHOW 61

M&M SHOW – rozhovory o rôznych témach duchovného života s mojím synom, o. Mironom. Témy našich rozhovorov budú sledovať učenie svätého Teofana Zatvornika v jeho diele „Duchovný život“.

 

O modlitbe 13

Boh nás počuje na správnej frekvencii.

 

Homília 14.4-5 / Prijať predávanú tradíciu

 

Nad slovami sv. Ignáca Brjančaninova - Pole 2 - s.  88-91.

-

Filokalia Live - pravidelné online stretnutia prostredníctvom ZOOM. Zámerom je spoznávanie a osvojovanie umenia duchovného života štúdiom učenia svätých otcov.

Pondelkové stretnutia sú venované úvodu do duchovného života podľa manuálu sv. Ignáca Brjančaninova - Pole. Kto by mal záujem o zakúpenie tejto publikácie, nájde ju v ponuke Filokalie, jej vlastnenie však nie je pro toto štúdium nevyhnutné.

Štvrtkové stretnutia sú venované uvažovaniu nad dielom Evergetinos. Ide o rozsiahlu zbierku výrokov a krátkych príbehov zo života púštnych otcov, ktorá bola zostavená mníchom Pavlom v 11. storočí. Každá kapitola dáva dôkladné vysvetlenie predstavenej témy a postupne čitateľa sprevádza od položenia základných kameňov duchovného život až po jeho výšiny.

Stretnutia sa konajú každý pondelok a štvrtok o 20.00 hod. V prípade záujmu sa môžete zaregistrovať a e-mailom Vám bude zaslaný Zoom link pre vstup na stretnutie.

 

            Už len týždeň nás delí od začiatku Filipovky, teda 40 dňového pôstneho obdobia pred sviatkom Narodenia Pána. Už o mnoho rokov je toto pôstne obdobie ako ak obdobie veľkého pôstu v našej farnosti spojené s výzvou, ktorá má napomôcť k dobrému prežitiu pôstu a tiež vedie k osvojeniu si určitého dobrého návyku na posilnenie duchovného života. Je to jedným z prostriedkov, ktorými sa snažíme napĺňať pastoračný plán našej farnosti, ktoré sme sformulovali pred mnohými rokmi. Jeho významným prvkom bolo úsilie o permanentnú duchovnú formáciu.

 

O modlitbe 12

Ako nadobudnúť zvyk modlitby?

 

Homília 14.1 / Dar sĺz 1

 

Homília 13.2 / Rady pre neskúsenú dušu

 

O modlitbe 11

Nevyhnutná potreba.

 

Homília 13.1.2 / Vytrvať v rozhodnutí

 

O modlitbe 10

Modliť sa ako dieťa.

 

Homília 13.1.1 / Čo je hesychazmus

 

O modlitbe 9

Využiť mnohovravnosť na duchovné dobro.

 

Hypotéza 13: Ako človek zriekajúci sa sveta by mal odísť na vzdialené miesto; čo tvorí vzdialené miesto a aký úžitok z toho plynie; a aké miesta sú najvhodnejšie na prežívanie asketického života.

 

Filokalia Live - pravidelné online stretnutia prostredníctvom ZOOM. Zámerom je spoznávanie a osvojovanie umenia duchovného života štúdiom učenia svätých otcov.

Pondelkové stretnutia sú venované úvodu do duchovného života podľa manuálu sv. Ignáca Brjančaninova - Pole. Kto by mal záujem o zakúpenie tejto publikácie, nájde ju v ponuke Filokalie, jej vlastnenie však nie je pro toto štúdium nevyhnutné.

Štvrtkové stretnutia sú venované uvažovaniu nad dielom Evergetinos. Ide o rozsiahlu zbierku výrokov a krátkych príbehov zo života púštnych otcov, ktorá bola zostavená mníchom Pavlom v 11. storočí. Každá kapitola dáva dôkladné vysvetlenie predstavenej témy a postupne čitateľa sprevádza od položenia základných kameňov duchovného život až po jeho výšiny.

Stretnutia sa konajú každý pondelok a štvrtok o 20.00 hod. V prípade záujmu sa môžete zaregistrovať a e-mailom Vám bude zaslaný Zoom link pre vstup na stretnutie.

 

Homília 12.1-5 / Dôležitý druhý stupeň

 

O modlitbe 8

Boh sa chce s nami rozprávať.

 

M&M SHOW 60

M&M SHOW – rozhovory o rôznych témach duchovného života s mojím synom, o. Mironom. Témy našich rozhovorov budú sledovať učenie svätého Teofana Zatvornika v jeho diele „Duchovný život“.

 

Homília 11.4 / Dôvod na vzdávanie slávy Bohu

 

O modlitbe 7

Ako na nesústredenosť pri modlitbe.

 

Homília 11.3 / Pominuteľnosť života

 

O modlitbe 6

Poriadok v modlitbe.

 

Filokalia Live - Pole 65

Nad slovami sv. Ignáca Brjančaninova - Pole 2 - s.  84-87.

-

Filokalia Live - pravidelné online stretnutia prostredníctvom ZOOM. Zámerom je spoznávanie a osvojovanie umenia duchovného života štúdiom učenia svätých otcov.

Pondelkové stretnutia sú venované úvodu do duchovného života podľa manuálu sv. Ignáca Brjančaninova - Pole. Kto by mal záujem o zakúpenie tejto publikácie, nájde ju v ponuke Filokalie, jej vlastnenie však nie je pro toto štúdium nevyhnutné.

Štvrtkové stretnutia sú venované uvažovaniu nad dielom Evergetinos. Ide o rozsiahlu zbierku výrokov a krátkych príbehov zo života púštnych otcov, ktorá bola zostavená mníchom Pavlom v 11. storočí. Každá kapitola dáva dôkladné vysvetlenie predstavenej témy a postupne čitateľa sprevádza od položenia základných kameňov duchovného život až po jeho výšiny.

Stretnutia sa konajú každý pondelok a štvrtok o 20.00 hod. V prípade záujmu sa môžete zaregistrovať a e-mailom Vám bude zaslaný Zoom link pre vstup na stretnutie.

 

Homília 11.2 / Rady pre nádheru života

 

O modlitbe 5

Modlitba – hlas vychádzajúci z uprostred ruín.

 

O modlitbe 4

Spoznanie vlastnej slabosti vedie k úprimnej modlitbe.

 

Homília 11.1 / Útočište pre mnohých

 

Homília 10.7-8 / Cieľom je dosiahnutie svätosti

 

O modlitbe 3

Boh „zastane“ na volanie človeka.

 

Homília 10.6 / Život pokánia

 

O modlitbe 1

Modlitba je vyslanie signálu, prosba o pomoc.

 

Hypotéza 13: Ako človek zriekajúci sa sveta by mal odísť na vzdialené miesto; čo tvorí vzdialené miesto a aký úžitok z toho plynie; a aké miesta sú najvhodnejšie na prežívanie asketického života.

 

Filokalia Live - pravidelné online stretnutia prostredníctvom ZOOM. Zámerom je spoznávanie a osvojovanie umenia duchovného života štúdiom učenia svätých otcov.

Pondelkové stretnutia sú venované úvodu do duchovného života podľa manuálu sv. Ignáca Brjančaninova - Pole. Kto by mal záujem o zakúpenie tejto publikácie, nájde ju v ponuke Filokalie, jej vlastnenie však nie je pro toto štúdium nevyhnutné.

Štvrtkové stretnutia sú venované uvažovaniu nad dielom Evergetinos. Ide o rozsiahlu zbierku výrokov a krátkych príbehov zo života púštnych otcov, ktorá bola zostavená mníchom Pavlom v 11. storočí. Každá kapitola dáva dôkladné vysvetlenie predstavenej témy a postupne čitateľa sprevádza od položenia základných kameňov duchovného život až po jeho výšiny.

Stretnutia sa konajú každý pondelok a štvrtok o 20.00 hod. V prípade záujmu sa môžete zaregistrovať a e-mailom Vám bude zaslaný Zoom link pre vstup na stretnutie.

 

Homília 10.5 / Nepodceňovať závažnosť hriechu

 

O modlitbe - úvod

 

 

Homília 10.2-4 / Potreba svätej bázne

 

Homília 10.1 / Pokánie je veľký dar pre človeka

 

Filokalia Live - Pole 64

Nad slovami sv. Ignáca Brjančaninova - Pole 2 - s.  81-84.

-

Filokalia Live - pravidelné online stretnutia prostredníctvom ZOOM. Zámerom je spoznávanie a osvojovanie umenia duchovného života štúdiom učenia svätých otcov.

Pondelkové stretnutia sú venované úvodu do duchovného života podľa manuálu sv. Ignáca Brjančaninova - Pole. Kto by mal záujem o zakúpenie tejto publikácie, nájde ju v ponuke Filokalie, jej vlastnenie však nie je pro toto štúdium nevyhnutné.

Štvrtkové stretnutia sú venované uvažovaniu nad dielom Evergetinos. Ide o rozsiahlu zbierku výrokov a krátkych príbehov zo života púštnych otcov, ktorá bola zostavená mníchom Pavlom v 11. storočí. Každá kapitola dáva dôkladné vysvetlenie predstavenej témy a postupne čitateľa sprevádza od položenia základných kameňov duchovného život až po jeho výšiny.

Stretnutia sa konajú každý pondelok a štvrtok o 20.00 hod. V prípade záujmu sa môžete zaregistrovať a e-mailom Vám bude zaslaný Zoom link pre vstup na stretnutie.

 

Homília 9.6 / Znovu a znovu vstať

 

Homília 9.3-4 / Striedmosť v živote

 

Homília 9.2 / Pravé pokánie

 

Homília 9.1 / Závažnosť hriechu

 

Homília 8.11-12 / Božie sprevádzanie

 

Homília 8.10 / Keď sa kopia ťažkosti

 

« Newer Posts - Older Posts »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App