Feed on
Posts

Pole, kapitola 14, odstavec 26-33.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Pole, kapitola 14, odstavec 19-25.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

M&M SHOW 10

M&M SHOW – rozhovory o rôznych témach duchovného života s mojím synom, subdiakonom Mironom. Témy našich rozhovorov budú sledovať učenie svätého Teofana Zatvornika v jeho diele „Duchovný život“.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Pole, kapitola 14, odstavec 12-18.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

400 textov o láske, 1.5.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

2. Pôstna nedeľa - Mk 2, 1-12 

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Pole, kapitola 14, odstavec 7-11.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

            „Nevystatuj sa poznatkami z Písma, ktoré si si osvojil, aby si so svojím rozumom neupadol do zahanbenia.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 11.)

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Pole, kapitola 14, odstavec 1-6.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Pole, kapitola 13, odstavec 36.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

2. Pôstna nedeľa - Mk 2, 1-12

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Pole, kapitola 13, odstavec 32-35.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Sv. Theodoros Veľký Asketik, 100 duchovných textov, 7.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Pole, kapitola 13, odstavec 28-31.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

M&M SHOW 9

M&M SHOW – rozhovory o rôznych témach duchovného života s mojím synom, subdiakonom Mironom. Témy našich rozhovorov budú sledovať učenie svätého Teofana Zatvornika v jeho diele „Duchovný život“.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Pole, kapitola 13, odstavec 27.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Pole, kapitola 13, odstavec 25-26.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

400 textov o láske, 1.4.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Pole, kapitola 13, odstavec 21-24.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

            „Nebuď žiakom samochvály, lebo namiesto pokornej múdrosti sa naučíš byť pyšný.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 10.)

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Pole, kapitola 13, odstavec 18-20.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Obnova žijúcich ikon

1. pôstna nedeľa

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Pole, kapitola 13, odstavec 11-17.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Pole, kapitola 13, odstavec 9-10.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Sv. Theodoros Veľký Asketik, 100 duchovných textov, 6.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Pole, kapitola 13, odstavec 7-8.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Pole, kapitola 13, odstavec 6.)

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

M&M SHOW 8

M&M SHOW – rozhovory o rôznych témach duchovného života s mojím synom, subdiakonom Mironom. Témy našich rozhovorov budú sledovať učenie svätého Teofana Zatvornika v jeho diele „Duchovný život“.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Pole, kapitola 13, odstavec 3-5.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

400 textov o láske, 1.3.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Pole, kapitola 13, odstavec 2.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

            „Ústa trpezlivého a pokorného hovoria pravdu, kým protirečiaci sa podobá sluhovi, ktorý udrel Pána po líci.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 9.)

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Pole, kapitola 13, odstavec 1.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Pole, kapitola 12, odstavec 54-55.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Pole, kapitola 12, odstavec 53.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Sv. Theodoros Veľký Asketik, 100 duchovných textov, 5.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Pole, kapitola 12, odstavec 50-52.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Pole, kapitola 12, odstavec 49.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

M&M SHOW 7

M&M SHOW – rozhovory o rôznych témach duchovného života s mojím synom, subdiakonom Mironom. Témy našich rozhovorov budú sledovať učenie svätého Teofana Zatvornika v jeho diele „Duchovný život“.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Pole, kapitola 12, odstavec 48.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

400 textov o láske 1.2.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Pole, kapitola 12, odstavec 47.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Mt 25, 31-46

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

            „Ak máš nejaké duchovné nadanie a súcitíš s tým, kto ho nemá, týmto súcitom opatruješ svoj dar, kým namyslenec ho stratí, lebo sa stáva obeťou svojej utajovanej namyslenosti. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 8.)

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Pole, kapitola 12, odstavec 46.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Pole, kapitola 12, odstavec 45.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

„Venuj čítaniu denne len toľko času, koľko času venuješ modlitbe!“

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Pole, kapitola 12, odstavec 43-44.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

« Newer Posts - Older Posts »