Feed on
Posts

Archive for the 'Sv. Izák Sýrsky' Category

Homília 6.27 / Pravá radosť

 

Read Full Post »

Homília 6.26 / Nechváľme sa predčasne

 

Read Full Post »

Homília 6.25 / Udržanie daru sĺz

 

Read Full Post »

Homília 6.24 / Dar sĺz

 

Read Full Post »

Homília 6.22-23 / Minimum nie je dosť

 

Read Full Post »

Homília 6.20 / Bzučanie myšlienok

 

Read Full Post »

Homília 6.19 / Rast v duchovnom živote

 

Read Full Post »

Homília 6.18 / Nasadiť správne zbrane

 

Read Full Post »

Homília 6.16-17 / Taktika útoku

 

Read Full Post »

Homília 6.15.2 / Ohlasovanie je pre zrelých

 

Read Full Post »

Homília 6.14 / Duch minimalizmu

 

Read Full Post »

Homília 6.13 / Zaujať postoj pokory

 

Read Full Post »

Homília 6.12 / Sústredený pohľad na Krista

 

Read Full Post »

Homília 6.11 / Test na pokoru

 

Read Full Post »

Homília 6.10.2 / Reakcia na falošné obvinenie

 

Read Full Post »

Homília 6.10.1 / Radikálnosť Evanjelia je bláznivá pre tento svet

 

Read Full Post »

Homília 6.9.2 / Ukáž plnosť svojho milosrdenstva

 

Read Full Post »

Homília 6.9.1 / Zrod skutočného milosrdenstva

 

Read Full Post »

Homília 6.8 / Zbrane pre dosiahnutie čistoty srdca

 

Read Full Post »

Homília 6.7.2 / Útecha a radosť, ktorá prichádza od Boha

 

Read Full Post »

Homília 6.7.1 / Cieľ je rovnaký pre všetkých

 

Read Full Post »

Homília 6.7.1 / Cieľ je rovnaký pre všetkých

 

Read Full Post »

Homília 6.5 / Sám Boh sa stáva našim sprievodcom

 

Read Full Post »

Homília 6.4 / Nesústredená myseľ

 

Read Full Post »

Homília 6.3.2 / Úsilie o čistotu mysle

 

Read Full Post »

Homília 6.3.1 / Práca na roli našej duše

 

Read Full Post »

Homília 6.2.2 / Zdroje nepokoja mysle

 

Read Full Post »

Homília 6.2.1 / Bojovať proti zdrojom nepokoja mysle

 

Read Full Post »

Homília 6.1.3 / Obnova duchovného života

 

Read Full Post »

Homília 6.1.2 / Dva dôvody opakujúcich sa hriechov

 

Read Full Post »

Homília 6.1.1 / Boh nás volá skrze neúmyselné pády

 

Read Full Post »

Homília 5.37 / Byť zdvorilý a vľúdny ku všetkých

 

Read Full Post »

Homília 5.36 / Prinúť sa vzdať väčšiu úctu blížnemu

 

Read Full Post »

Homília 5.35 / Všetci máme podiel na padnutej ľudskej prirodzenosti

 

Read Full Post »

Homília 5.34.2 / Hľadaj dobrú spoločnosť

 

Read Full Post »

Homília 5.34.1 / Dávajme si pozor na maličkosti

 

Read Full Post »

Homília 5.33 / Kto sa pokorí, bude vyzdvihnutý

 

Read Full Post »

Homília 5.32.2 / Pocta uteká od človeka, ktorý na ňu poľuje

 

Read Full Post »

Homília 5.32.1 / Kde prekvitá pokora, tam vyviera Božia sláva

 

Read Full Post »

Izák 202 Homília 5.31 / Milosť sprevádza pokoru

 

Read Full Post »

Homília 5.30.5 / Zamilovať si čnosť

 

Read Full Post »

Homília 5.30.4 / Žriedla radosti

 

Read Full Post »

Homília 5.30.3 / Vytrvalé znášanie nespravodlivosti očisťuje srdce

 

Read Full Post »

Homília 5.30.2 / Slzy vychádzajú zo skrúšeného srdca

 

Read Full Post »

Homília 5.30.1 / Výčitky svedomia oberajú človeka o smelosť

 

Read Full Post »

Homília 5.29 / Stavajme archu v čase pokoja

 

Read Full Post »

Homília 5.28 / Utekajte k Bohu všetci, ktorí ste zhrešili

 

Read Full Post »

Homília 5.27 / Usaď sa natrvalo pred Pánom

 

Read Full Post »

Homília 5.26 / Pamätaj na Boha

 

Read Full Post »

Homília 5.25 / Bolestivé okolnosti prinášajú hojné dary

 

Read Full Post »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App