Feed on
Posts

Archive for the 'Filokalia' Category

            Môže sa stať, že niekto zdanlivo napĺňa prikázanie, ale v skutočnosti slúži vášni a pre zlé myšlienky ničí dobro svojho skutku. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 169.)

 

Read Full Post »

            Človek unášaný svojimi myšlienkami je nimi oslepený; aj keď vidí dielo hriechu, nevidí jeho príčiny. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 168.)

 

Read Full Post »

            Čím viac sa rozum oslobodí od telesných potrieb, tým zreteľnejšie vidí chytráctvo nepriateľa. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 167.)

 

Read Full Post »

            Kto hovorí, že pozná všetky úklady diabla, nevedomky padá do jeho pasce. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 166.)

 

Read Full Post »

            Odmietni všetky myšlienky lakomstva a uvidíš nástrahy nepriateľa. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 165.)

 

Read Full Post »

            Modli sa, aby ťa nepostihlo pokušenie; ale keď príde, prijmi ho ako poplatok, ktorý si si zaslúžil. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 164.)

 

Read Full Post »

            Stráž svoju myseľ a nebudeš trápený pokušeniami. Ak v tom zlyháš, prijmi s trpezlivosťou všetky skúšky. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 163.)

 

Read Full Post »

            Z pôžitkov milujúceho srdca povstávajú nezdravé myšlienky a slová; a podľa dymu ohňa spoznávame, čo horí. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 162.)

 

Read Full Post »

            Rozumné vychádza zo zrozumiteľného, podľa Božieho nariadenia, ktoré poskytuje to, čo je potrebné. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 161.)

 

Read Full Post »

            Nevyvážená kvalita našich myšlienok spôsobuje zmeny v našom stave. Pretože Boh prideľuje k našim dobrovoľným myšlienkam následky, ktoré sú im primerané, ale nie sú nevyhnutne našou voľbou. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 160.)

 

Read Full Post »

            Prijmi s pokojom prepletanie dobra a zla a potom Boh vyrieši všetky nespravodlivosti. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 159.)

 

Read Full Post »

            Všetky dobré veci prichádzajú z Božej prozreteľnosti a tí, ktorí ich prinášajú, sú služobníci dobra. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 158.)

 

Read Full Post »

            Ak niekto zabezpečí tvoje telesné potreby a ty ho chváliš ako dobrého bez vzdávania vďaky Bohu, potom neskôr sa ti ten človek bude zdať zlým. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 157.)

 

Read Full Post »

            Prijmi terajšie utrpenie kvôli budúcemu požehnaniu, takto nikdy neoslabneš vo svojom zápase. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 156.)

 

Read Full Post »

            Ak ťa niekto pokrytecky vychvaľuje, buď si istý, že neskôr ťa bude očierňovať. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 155.)

 

Read Full Post »

            Ak si sa ocitol v spoločnosti klebetiacich ľudí, považuj sa za zodpovedného za ich rozprávanie – ak nie pre súčasnú vinu, tak pre starý dlh. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 154.)

 

Read Full Post »

            Keď pocítiš potešenie z počúvania o nejakom zle, nehnevaj sa na toho, kto to hovorí, ale na seba. Pretože počúvanie hriešnym spôsobom dáva poslovi zdanie hriešnosti. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 153.)

 

Read Full Post »

            Nepočúvaj o hriechoch druhých ľudí. Pretože cez takéto počúvanie sú do teba vtlačené rysy takýchto hriechov. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 152.)

 

Read Full Post »

            Ak nemáš rád napomenutia, ukazuje to, že vášeň, s ktorou zápasíš, prišla z tvojej slobodnej vôle. Ale ak vítaš napomenutie, tak potom vášeň je z dedičstva. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 151.)

 

Read Full Post »

            Nenapomínaj mocného človeka pre aroganciu, ale poukáž na nebezpečenstvo zahanbenia; ak má nejaký cit, príjme takýto druh napomenutia. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 150.)

 

Read Full Post »

            Bezpodmienečné prijatie tradície je užitočné pre mierneho človeka, pretože potom nepokúša Božiu trpezlivosť alebo nepadá často do hriechu. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 149.)

 

Read Full Post »

            Hlbšie duchovné poznanie pomáha človeku tvrdého srdca: pretože ak nie je naplnený bázňou, odmieta prijať námahy pokánia. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 148.)

 

Read Full Post »

            Bez pamätania na Boha nie je žiadne pravdivé poznanie, ale iba falošné. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 147.)

 

Read Full Post »

            „Trpezlivý (má) veľa rozumu“ (Prís 14, 29); a rovnako aj ten, kto načúva slovám múdrosti. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 146.)

 

Read Full Post »

            Ten, čo skúma všetko a drží sa toho, čo je dobré (porov. 1 Sol 5, 21), nakoniec sa vyhne všetkému, čo je zlé. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 145.)

 

Read Full Post »

            Myšlienky pôžitkárskeho človeka sú kolísavé, akoby boli na váhe; Niekedy lamentuje a plače pre svoje hriechy a niekedy bojuje a protirečí blížnemu, ospravedlňujúc svoje zmyslové potešenia. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 144.)

 

Read Full Post »

            Ten, kto hľadá chválu je zapletený do vášne; kto lamentuje nad utrpeniami, je pripútaný k zmyslovým potešeniam. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 143.)

 

Read Full Post »

            Nehovor: „Nechcem to, ale stane sa to.“ Pretože dokonca aj keď nechceš tú vec, predsa vítaš to, čo ju spôsobuje. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 142.)

 

Read Full Post »

            Akonáhle sú naše myšlienky spojené s obrazmi, dali sme im už svoj súhlas; pretože provokácia nás nevedie k vine, kým nie je sprevádzaná obrazmi. Niektorí ľudia utekajú od týchto myšlienok ako od „hlavne vytiahnutej z ohňa“ (Zach 3, 2); ale iní s nimi flirtujú a popália sa. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 141.)

 

Read Full Post »

            Provokácia je mimovoľné hnutie v srdci, ktoré nie je sprevádzané obrazmi. Skúsení sa pred tým vopred chránia, ako sa priesmyk chráni pred nepriateľmi. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 140.)

 

Read Full Post »

            Zaujatosť je nedobrovoľná prítomnosť bývalých hriechov v pamäti. Vo fáze aktívneho zápasu sa snažíme uchrániť ju od rozvinutia sa do vášne; po víťazstve je pokojná, ale stále provokáciou. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 139.)

 

Read Full Post »

            Keď sme sa oslobodili od každého dobrovoľného hriechu mysle, mali by sme potom bojovať proti vášňam, ktoré vychádzajú zo zaujatosti. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 138.)

 

Read Full Post »

            Keď si pozdvihnutý chválou, buď si istý, že hanba bude nasledovať; pretože je povedané: „Každý, kto sa povyšuje, bude ponížený“ (Lk 14, 11). (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 137.)

 

Read Full Post »

            Hriech je planúci oheň. Čím mu dáš menej paliva, tým rýchlejšie vyhasne; čím viac prikladáš, tým viac horí. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 136.)

 

Read Full Post »

            Predpokladajme, že je dvanásť hanebných vášní. Oddávanie sa jednej z nich sa rovná oddávaniu všetkým. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 135.)

 

Read Full Post »

            Tí, ktorí vstúpili do duchovného boja, praktizujú sebakontrolu vo všetkom a neprestanú, kým Pán nezničí „všetky semená Babylonu“ (porov. Jer 27, 16). (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 134.)

 

Read Full Post »

            Skutočný kajúcnik je zosmiešňovaný bláznivými – čo je znakom, že Boh prijal jeho pokánie. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 133.)

 

Read Full Post »

            Je lepšie zbožne sa modliť za blížneho, než ho napomínať zakaždým, keď zhreší. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 132.)

 

Read Full Post »

            Paralyzovaný spustený cez strechu (Mk 2, 4), predstavuje hriešnika, ktorý bol odsúdený v Božom mene veriacimi a prijal odpustenie skrze ich vieru. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 131.)

 

Read Full Post »

            Prijatie slová pravdy je prijatie božského Slova; pretože povedal: „Kto vás prijíma, mňa prijíma“ (Mt 10, 40). (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 130.)

 

Read Full Post »

            Slová pravdy obrátili „hadie plemeno“ a varovali ho, „ako uniknúť budúcemu hnevu“ (Mt 3, 7). (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 129.)

 

Read Full Post »

            Ak si praješ spásu, vítaj slová pravdy a nikdy nerozvážne nezavrhuj slová kritiky. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 128.)

 

Read Full Post »

            Neponechávaj bez povšimnutia žiaden hriech, nech by bol akokoľvek malý, inak ťa privedie k veľkých hriechom. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 127.)

 

Read Full Post »

            Kto hľadá odpustenie svojich hriechov, miluje pokoru, ale keď odsudzuje iného, zapečaťuje svoju hriešnosť. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 126.)

 

Read Full Post »

            Ako voda o oheň nemôžu byť zmiešané, tak sebaospravedlňovanie vylučuje pokoru. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 125.)

 

Read Full Post »

            Kto tajne primiešava vlastnú vôľu do duchovných rád, je smilníkom ako naznačuje Kniha prísloví; a pre svoju hlúposť trpí bolesťou a hanbou. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 124.)

 

Read Full Post »

            Tak ako ovce a vlci nemôžu byť kŕmené spolu, tak človek nemôže prijať milosrdenstvo, ak spriada úklady proti blížnemu. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 123.)

 

Read Full Post »

            Ak chváliš blížneho pred jedným človekom a kritizuješ ho pred druhým, si otrokom márnomyseľnosti a závisti. Skrze chválu sa snažíš skryť svoju závisť a kritikou sa snažíš vyzerať lepšie než tvoj blížny. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 122.)

 

Read Full Post »

            Podvodník, ktorý koná neplechu v tajnosti, je „hadom na ceste, zmijou rohatou na chodníku, čo hryzie koňa pri kopyte“ (Gn 49, 17). (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 121.)

 

Read Full Post »

            Skrytý hriešnik je horší než tí, ktorí konajú zlo verejne; a preto prijíma väčší trest. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 120.)

 

Read Full Post »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App