Feed on
Posts

Archive for the 'Filokalia' Category

Sv. Theodoros Veľký Asketik, 100 duchovných textov, 21.

 

Read Full Post »

400 textov o láske, 1.20.

 

Read Full Post »

400 textov o láske, 1.19.

 

Read Full Post »

400 textov o láske, 1.18.

 

Read Full Post »

100 duchovných textov, 20.

 

Read Full Post »

400 textov o láske, 1.17.

 

Read Full Post »

200 kapitol o duchovnom zákone, 24.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

100 duchovných textov, 19.

 

Read Full Post »

400 textov o láske, 1.16.

 

Read Full Post »

200 kapitol o duchovnom zákone, 23.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

100 duchovných textov, 18.

 

Read Full Post »

400 textov o láske, 1.15.

 

Read Full Post »

200 kapitol o duchovnom zákone, 22.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

100 duchovných textov, 17.

 

Read Full Post »

400 textov o láske, 1.14.

 

Read Full Post »

200 kapitol o duchovnom zákone, 21.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

100 duchovných textov, 16.

 

Read Full Post »

400 textov o láske, 1.13.

 

Read Full Post »

200 kapitol o duchovnom zákone, 20.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

100 duchovných textov, 15.

 

Read Full Post »

400 textov o láske, 1.12.

 

Read Full Post »

200 kapitol o duchovnom zákone, 19.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

100 duchovných textov, 14.

 

Read Full Post »

400 textov o láske, 1.11.

 

Read Full Post »

200 kapitol o duchovnom zákone, 18.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

100 duchovných textov, 13.

 

Read Full Post »

Sv. Maxim Vyznávač, 400 textov o láske, 1.10.

 

Read Full Post »

200 kapitol o duchovnom zákone, 17.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

100 duchovných textov, 12.

 

Read Full Post »

Sv. Maxim Vyznávač, 400 textov o láske, 1.9.

 

Read Full Post »

200 kapitol o duchovnom zákone, 16.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

100 duchovných textov, 11.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

400 textov o láske, 1.8.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

200 kapitol o duchovnom zákone, 15.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

100 duchovných textov, 10.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

400 textov o láske, 1.7.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

200 kapitol o duchovnom zákone, 13-14.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

100 duchovných textov, 9.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

400 textov o láske, 1.6.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

200 kapitol o duchovnom zákone, 12.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

100 duchovných textov, 8.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

400 textov o láske, 1.5.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            „Nevystatuj sa poznatkami z Písma, ktoré si si osvojil, aby si so svojím rozumom neupadol do zahanbenia.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 11.)

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Sv. Theodoros Veľký Asketik, 100 duchovných textov, 7.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

400 textov o láske, 1.4.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Sv. Theodoros Veľký Asketik, 100 duchovných textov, 6.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

400 textov o láske, 1.3.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            „Ústa trpezlivého a pokorného hovoria pravdu, kým protirečiaci sa podobá sluhovi, ktorý udrel Pána po líci.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 9.)

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Sv. Theodoros Veľký Asketik, 100 duchovných textov, 5.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

400 textov o láske 1.2.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »