Feed on
Posts

Archive for August 2021

Filokalia - Sv. Theodoros Veľký Asketik - 100 Duchovných textov

 

Read Full Post »

    O nasledovaní Ježiša Krista - Nad slovami sv. Ignáca Brjančaninova - Pole 1 - s. 18-21.

-

Filokalia Live - pravidelné online stretnutia prostredníctvom ZOOM. Zámerom je spoznávanie a osvojovanie umenia duchovného života štúdiom učenia svätých otcov.

Začali sme s úvodom do duchovného života podľa manuálu sv. Ignáca Brjančaninova - Pole. Kto by mal záujem o zakúpenie tejto publikácie, nájde ju v ponuke Filokalie, jej vlastnenie však nie je pro toto štúdium nevyhnutné.

Stretnutia sa konajú každý pondelok o 20.00 hod. V prípade záujmu sa môžete zaregistrovať a e-mailom Vám bude zaslaný Zoom link pre vstup na stretnutie.

 

Read Full Post »

            Vždy konaj toľko dobra, koľko môžeš; a v čase väčšieho dobra neobracaj sa k menšiemu. Pretože je povedané, že človek, ktorý sa obracia späť, nehodí sa pre nebeské kráľovstvo (porov.: Lk 9, 62). (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 200.)

 

Read Full Post »

            Jakub urobil pre Jozefa pestrofarebnú tuniku (porov.: Gn 37, 3) a Pán dáva poznanie pravdy tichým; ako je napísané: tichých poúča o svojich cestách (Ž 25, 9). (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 199.)

 

Read Full Post »

            „Dobré svedomie je nadobudnuté skrze modlitbu a čistá modlitba skrze svedomie. Jedno potrebuje druhé.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 198.)

 

Read Full Post »

            „Je povedané, že zlato vládne všetkému; ale duchovné veci sú pod vládou Božej milosti.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 197.)

 

Read Full Post »

            „Ak niekto prejaví múdrosť a namiesto jej použitia veľa rozpráva, má falošné bohatstvo a jeho námahy prídu do domov cudzincov (porov.: Prísl 5, 10).“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 196.)

 

Read Full Post »

    O nasledovaní Ježiša Krista - Nad slovami sv. Ignáca Brjančaninova - Pole 1 - s. 15-17.

-

Filokalia Live - pravidelné online stretnutia prostredníctvom ZOOM. Zámerom je spoznávanie a osvojovanie umenia duchovného života štúdiom učenia svätých otcov.

Začali sme s úvodom do duchovného života podľa manuálu sv. Ignáca Brjančaninova - Pole. Kto by mal záujem o zakúpenie tejto publikácie, nájde ju v ponuke Filokalie, jej vlastnenie však nie je pro toto štúdium nevyhnutné.

Stretnutia sa konajú každý pondelok o 20.00 hod. V prípade záujmu sa môžete zaregistrovať a e-mailom Vám bude zaslaný Zoom link pre vstup na stretnutie.

 

Read Full Post »

            „Všetko materiálne bohatstvo je rovnaké, ale je nadobudnuté mnohými rôznymi spôsobmi; podobne čnosť je jedna, ale rôznorodá vo svojich prejavoch.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 195.)

 

Read Full Post »

            „Napĺňanie prikázania znamená robiť, čo nás teší; ale čnosť je robiť to spôsobom, ktorý je v súlade s pravdou.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 194.)

 

Read Full Post »

            „Naplnenie prikázania je jedná vec a čnosť je druhá, hoci sa navzájom podporujú.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 193.)

 

Read Full Post »

            „Pokoj je oslobodenie od vášní a nemôže byť nájdený mimo aktivitu Svätého Ducha.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 192.)

 

Read Full Post »

            „Nehovor: Naplnil som prikázania, ale nenašiel som Pána, pretože si často našiel duchovné poznanie so spravodlivosťou a tí, ktorí ho správne hľadajú nájdu pokoj.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 191.)

 

Read Full Post »

            „Pán je skrytý vo svojich prikázaniach a je nájdený v miere, v akej sa hľadá.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 190.)

 

Read Full Post »

            Ak človek skúša prekonať pokušenia bez modlitby a trpezlivej vytrvalosti, namiesto odohnania sa do nich viac zamotá. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 189.)

 

Read Full Post »

    O nasledovaní Ježiša Krista - Nad slovami sv. Ignáca Brjančaninova - Pole 1 - s.12-14. Ospravedlňujem sa za neúplnú nahrávku zo stretnutia.    

-

Filokalia Live - pravidelné online stretnutia prostredníctvom ZOOM. Zámerom je spoznávanie a osvojovanie umenia duchovného života štúdiom učenia svätých otcov.

Začali sme s úvodom do duchovného života podľa manuálu sv. Ignáca Brjančaninova - Pole. Kto by mal záujem o zakúpenie tejto publikácie, nájde ju v ponuke Filokalie, jej vlastnenie však nie je pro toto štúdium nevyhnutné.

Stretnutia sa konajú každý pondelok o 20.00 hod. V prípade záujmu sa môžete zaregistrovať a e-mailom Vám bude zaslaný Zoom link pre vstup na stretnutie.

 

Read Full Post »

            Kto pozná Božiu vôľu a napĺňa ju podľa svojej sily, uniká veľkému utrpeniu znášaním malého. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 188.)

 

Read Full Post »

            Kto si nezvolí utrpenie kvôli pravde, bude prenasledovaný oveľa bolestivejšie utrpením, ktoré si nezvolil. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 187.)

 

Read Full Post »

            Svedomie je kniha prirodzenosti. Kto aplikuje to, čo tam číta, vníma Božiu pomoc. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 186.)

 

Read Full Post »

            Kto nevytrvá v skúmaní svedomia, nevydrží telesné utrpenie kvôli Bohu. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 185.)

 

Read Full Post »

            Boh súdi náš skutok podľa nášho úmyslu; pretože je napísané, že Pán nás odmení podľa túžby nášho srdca (porov.: Ž 20, 5). (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 184.)

 

Read Full Post »

            Jeden druh zla prebýva v srdci kvôli dlhodobému prechovávaniu; iný druh napáda naše myšlienky prostredníctvom každodenných vecí. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 183.)

 

Read Full Post »

            Obrazy, ktoré sa už usadili v našej mysli, sú viac škodlivejšie a tvrdohlavejšie, než tie, ktoré prišli počas premýšľania. Tie druhé predchádzajú prvým a sú ich príčinou. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 182.)

 

Read Full Post »

    O nasledovaní Ježiša Krista - Nad slovami sv. Ignáca Brjančaninova - Pole 1 - s. 8-12.     

-

Filokalia Live - pravidelné online stretnutia prostredníctvom ZOOM. Zámerom je spoznávanie a osvojovanie umenia duchovného života štúdiom učenia svätých otcov.

Začali sme s úvodom do duchovného života podľa manuálu sv. Ignáca Brjančaninova - Pole. Kto by mal záujem o zakúpenie tejto publikácie, nájde ju v ponuke Filokalie, jej vlastnenie však nie je pro toto štúdium nevyhnutné.

Stretnutia sa konajú každý pondelok o 20.00 hod. V prípade záujmu sa môžete zaregistrovať a e-mailom Vám bude zaslaný Zoom link pre vstup na stretnutie.

 

Read Full Post »

            Ak prestaneme napĺňať túžby tela, potom s Božou pomocou ľahko odstránime zlá z nášho vnútra. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 181.)

 

Read Full Post »

            Žiaden oblak sa nesformuje bez vetra; a žiadna vášeň sa nezrodí bez myšlienky. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 180.)

 

Read Full Post »

            Keď si uvedomíš, že nejaká myšlienka ťa hlboko rozrušuje a ničí pokoj tvojej mysle s vášňou, môžeš si byť istý, že to bol tvoj intelekt, ktorý sa prvý chopil iniciatívy, aktivoval túto myšlienku a umiestnil ju do srdca. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 179.)

 

Read Full Post »

            Tak ako niektoré hady žijú v roklinách a iné v domoch, tak sú niektoré vášne, ktoré sa prejavujú v našich myšlienkach, zatiaľ čo iné v skutkoch. Môžu sa avšak zmeniť z jedného druhu na ten druhý. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 178.)

 

Read Full Post »

            Kým si nevytrhol zlo s jeho koreňmi, nepočúvaj svoje srdce; pretože bude hľadať viac to, čím je už naplnené. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 177.)

 

Read Full Post »

            Niektorí volajú ľudí inteligentnými, pretože majú schopnosť rozlišovania v rozumovej sfére. Ale skutočne inteligentní ľudia sú tí, ktorí kontrolujú svoje túžby. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 176.)

 

Read Full Post »

            V čase súženia očakávaj provokáciu zmyslového potešenia; uľavuje súženiu a preto je vítaná. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 175.)

 

Read Full Post »

            Pravidelné online stretnutia prostredníctvom ZOOM. Zámerom je spoznávanie a osvojovanie umenia duchovného života štúdiom učenia svätých otcov.

            Začali sme s úvodom do duchovného života podľa manuálu sv. Ignáca Brjančaninova - Pole. Kto by mal záujem o zakúpenie tejto publikácie, nájde ju v ponuke Filokalie, jej vlastnenie však nie je pro toto štúdium nevyhnutné.

            Stretnutia sa konajú každý pondelok o 20.00 hod. V prípade záujmu sa môžete zaregistrovať a e-mailom Vám bude zaslaný Zoom link pre vstup na stretnutie.

 

Read Full Post »

            Nemysli si, že každé súženie je následkom hriechu. Sú niektorí, ktorí konajú Božiu vôľu a predsa sú testovaní. Je napísané, že nespravodlivci navždy vyhynú a pokolenie bezbožných bude zničené (Ž 37, 28), ale tiež, že všetci, čo chcú žiť nábožne v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní (2 Tim 3, 12). (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 174.)

 

Read Full Post »

            Netúž počúvať o nešťastí tvojich nepriateľov. Pretože tí, ktorí načúvajú takým veciam, sami budú trpieť od tých vecí, ktoré priali druhým. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 173.)

 

Read Full Post »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App