Feed on
Posts

Archive for May 2021

            Tak ako Boh priraďuje všetkému, čo je vhodné, robí to aj ľudským myšlienkam, nech si to prajeme alebo nie. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 111.)

 

Read Full Post »

            Kto nepozná pravdu, nemôže skutočne veriť; pretože svojou prirodzenosťou poznanie predchádza vieru. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 110.)

 

Read Full Post »

            Keď počúvaš Pánove slová, že ak sa niekto nezriekne všetkého, čo má, tak ho nie je hodný (Mt 10, 37), rozumej, že sa to netýka iba peňazí ale všetkých foriem zla. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 109.)

 

Read Full Post »

            Ak sa niekto hnevá na blížneho kvôli bohatstvu, sláve alebo pôžitkom, ešte si neuvedomil, že Boh nariaďuje všetky veci so spravodlivosťou. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 108.)

 

Read Full Post »

            Je povedané: „Nik z vojakov sa nemieša do záležitostí všedného života, ak sa chce páčiť tomu, kto ho najal“ (2 Tim 2, 4). Preto každý, kto sa zaplieta do vášní zatiaľ čo sa usiluje ich vykoreniť, podobá sa človeku, ktorý sa pokúša uhasiť oheň slamou. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 107.)

 

Read Full Post »

            Kvôli týmto vášňam sme dostali príkaz nemilovať svet „ani to, čo je vo svete“ (1 Jn 2, 15); no nie preto, aby sme nenávideli Božie stvorenstvo bez rozlišovania, ale aby sme odstránili príležitosti pre tieto tri vášne. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 106.)

 

Read Full Post »

            Musíme nenávidieť chamtivosť, márnomyseľnosť a zmyselné potešenia ako matky nemorálností a macošských čností. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 105.)

 

Read Full Post »

            Kvôli týmto vášňam zúrivosť, hnev, bitky, vraždy a všetky ostatné zlá majú takú moc nad ľudstvom. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 104.)

 

Read Full Post »

            Tieto tri vášne otupujú duchovné poznanie a vieru, nevlastných bratov našej prirodzenosti. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 103.)

 

Read Full Post »

            Písmo nazýva tieto tri vášne dcérami pijavice (porovnaj Prís 30, 15) vrúcne milované ich matkou nerozumnosťou. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 102.)

 

Read Full Post »

            Myseľ je zaslepená týmito tromi vášňami: chamtivosťou, márnomyseľnosťou a zmyslovými pôžitkami. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 101.)

 

Read Full Post »

            Chamtivosť je zdrojom všetkého zla (porovnaj 1 Tim 6, 10); ale je zrejmé, že chamtivosť je produktom tých dvoch zložiek. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 100.)

 

Read Full Post »

            Všetky vášne sú zapríčinené sebaláskou a zmyselným potešením; bez nenávisti voči ním nemožno prekonať žiadnu vášeň. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 99.)

 

Read Full Post »

M&M SHOW – rozhovory o rôznych témach duchovného života s mojím synom, diakonom Mironom. Témy našich rozhovorov budú sledovať učenie svätého Teofana Zatvornika v jeho diele „Duchovný život“.

 

Read Full Post »

            Niekedy človek odmieta vášeň kvôli vlastnému pôžitku a je oslavovaný tými, ktorí nepoznajú jeho cieľ. Možno ani sám si toho nie je vedomý a tak ho jeho aktivita poráža. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 98.)

 

Read Full Post »

            Navyše, ak zdržanlivý človek lipne k majetkom, je v duchu bratom takého mnícha; pretože obaja cítia vnútorné potešenie. Majú rovnakú matku, hoci otec je iný, nakoľko každý ma inú vášeň. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 97.)

 

Read Full Post »

            Pôžitkársky mních nedosiahol nič svojím zrieknutím všetkého. Pretože čo raz robil skrze majetok, to isté robí aj teraz, keď nič nemá. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 96.)

 

Read Full Post »

            Chvála od druhých plodí hriešnu túžbu, zatiaľ čo ich napomenutie pre hriech, ak nie je iba vypočuté, ale aj prijaté, plodí sebaovládanie. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 95.)

 

Read Full Post »

            Diabol bagatelizuje malé hriechy; inak by nás nemohol viesť k veľkým. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 94.)

 

Read Full Post »

            Zlo jedno od druhého nadobúda silu; rovnako aj  vášne a tak nás povzbudzujú do stále väčšieho úsilia. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 93.)

 

Read Full Post »

M&M SHOW – rozhovory o rôznych témach duchovného života s mojím synom, diakonom Mironom. Témy našich rozhovorov budú sledovať učenie svätého Teofana Zatvornika v jeho diele „Duchovný život“.

 

Read Full Post »

            Mnohí bojovali rôznymi spôsobmi v nepriaznivých okolnostiach; no bez modlitby a pokánia nikto neunikol zlu. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 92.)

 

Read Full Post »

            Nepriateľ pozná, ako sa uplatňuje spravodlivosť duchovného zákona, preto hľadá iba súhlas našej mysle. Ak to dosiahne, prinúti nás buď podstúpiť námahy pokánia alebo – ak nekonáme pokánie – bude nás trápiť rôznymi ťažkosťami, ktoré budú mimo našu kontrolu.  Niekedy nás bude povzbudzovať k odporu voči týmto nešťastiam, aby znásobil naše trápenie a potom, v čase našej smrti, poukáže na tento netrpezlivý odpor ako na dôkaz nedostatku viery. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 91.)

 

Read Full Post »

            Keď spozoruješ, že nejaká skrytá myšlienka ti sľubuje ľudskú slávu, môžeš si byť istý, že ti prinesie zahanbenie. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 90.)

 

Read Full Post »

            Nikdy nepodceňuj význam svojich myšlienok, pretože žiadna neunikne Božej pozornosti. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 89.)

 

Read Full Post »

            Po naplnení prikázania očakávaj pokúšanie; pretože láska ku Kristovi je testovaná protivenstvami. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 88.)

 

Read Full Post »

            Každá myšlienka má svoju váhu a mieru v Božích očiach. Pretože je možné myslieť o tej istej veci buď s vášňou alebo nestranne. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 87.)

 

Read Full Post »

            Kto zanedbáva činnosť a uspokojuje sa iba teoretickým poznaním, namiesto obojstranného meča drží iba trstinovú palicu; a keď sa postaví nepriateľom v čase vojny, prenikne do dlane, prepichne ju (porovnaj Iz 36, 6) a vstrekne svoj prirodzený jed. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 86.)

 

Read Full Post »

            Pochop slová Písma ich napĺňaním a nenafukuj sa rozprávaním o teoretických veciach. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 85.)

 

Read Full Post »

Linky na knihy a podcasty spomenuté v tejto epizóde:

The Life Giving Springs

Sv. Teofan Zatvornik - Cesta k spáse

Sv. Ignác Brjančaninov - Pole

Skúsenosť našej farnosti

 

 

Read Full Post »

            Nehovor: „Neviem, čo je správne, preto nie som vinný, ak to nerobím.“ Pretože ak by si konal všetko dobro, ktoré poznáš, tak by sa to, čo nepoznáš, pred tebou odkrylo, tak ako sa spoznáva dom prechádzaním z jednej izby do druhej. Nie je užitočné vedieť, čo prichádza neskôr, ak si neurobil to, čo prichádza ako prvé. Lebo poznanie bez praxe „nadúva“, ale láska zušľachťuje, pretože všetko znáša (porovnaj 1 Kor 8 ; 13, 7). (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 84.)

 

Read Full Post »

            Chudobné vyjadrovanie nepoškodí zbožnému, ani výrečná múdrosť pokornému. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 83.)

 

Read Full Post »

            Ako múdrosť v reči je jednou vecou a samotná múdrosť inou, tak niečo iné je nevedomosť v slove než samotná nevedomosť. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 82.)

 

Read Full Post »

            Kto pohŕda poznaním a vyzdvihuje nevzdelanosť, je nevedomcom nielen v slovách, ale aj v myslení. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 81.)

 

Read Full Post »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App