Feed on
Posts

Archive for February 2020

1. pôstna nedeľa

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 13, odstavec 11-17.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 13, odstavec 9-10.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Sv. Theodoros Veľký Asketik, 100 duchovných textov, 6.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 13, odstavec 7-8.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 13, odstavec 6.)

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

M&M SHOW – rozhovory o rôznych témach duchovného života s mojím synom, subdiakonom Mironom. Témy našich rozhovorov budú sledovať učenie svätého Teofana Zatvornika v jeho diele „Duchovný život“.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 13, odstavec 3-5.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

400 textov o láske, 1.3.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 13, odstavec 2.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            „Ústa trpezlivého a pokorného hovoria pravdu, kým protirečiaci sa podobá sluhovi, ktorý udrel Pána po líci.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 9.)

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 13, odstavec 1.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 12, odstavec 54-55.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 12, odstavec 53.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Sv. Theodoros Veľký Asketik, 100 duchovných textov, 5.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 12, odstavec 50-52.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 12, odstavec 49.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

M&M SHOW – rozhovory o rôznych témach duchovného života s mojím synom, subdiakonom Mironom. Témy našich rozhovorov budú sledovať učenie svätého Teofana Zatvornika v jeho diele „Duchovný život“.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 12, odstavec 48.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

400 textov o láske 1.2.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 12, odstavec 47.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Mt 25, 31-46

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            „Ak máš nejaké duchovné nadanie a súcitíš s tým, kto ho nemá, týmto súcitom opatruješ svoj dar, kým namyslenec ho stratí, lebo sa stáva obeťou svojej utajovanej namyslenosti. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 8.)

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 12, odstavec 46.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 12, odstavec 45.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

„Venuj čítaniu denne len toľko času, koľko času venuješ modlitbe!“

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 12, odstavec 43-44.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Sv. Theodoros Veľký Asketik, 100 duchovných textov, 4.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 12, odstavec 41-42.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 12, odstavec 39-40.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

M&M SHOW – rozhovory o rôznych témach duchovného života s mojím synom, subdiakonom Mironom. Témy našich rozhovorov budú sledovať učenie svätého Teofana Zatvornika v jeho diele „Duchovný život“.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 12, odstavec 37-38.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

400 textov o láske 1.1.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 12, odstavec 34-36.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pane požehnaj!

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            „Vzývaj Boha, aby otvoril oči tvojho srdca a ty si uzrel úžitok z tvojej modlitby a zo skúsenosti poučeného čítania.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 7.)

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 12, odstavec 32-33.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 12, odstavec 31.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 12, odstavec 29-30.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            „Keď dodržujeme Kristove prikázania, nerobíme to pre Boha, nakoľko On nič nepotrebuje a je Darcom všetkých požehnaní. My sme to, kto má z toho osoh, pretože tým vyhrávame pre seba večný život a potešenie z nevýslovných požehnaní.“ (Sv. Theodoros Veľký Asketik, 100 duchovných textov, 3.)

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 12, odstavec 27-28.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 12, odstavec 25-26.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

M&M SHOW – rozhovory o rôznych témach duchovného života s mojím synom, subdiakonom Mironom. Témy našich rozhovorov budú sledovať učenie svätého Teofana Zatvornika v jeho diele „Duchovný život“.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 12, odstavec 24.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Sv. Maxim Vyznávač: 400 textov o láske.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Hosťami dnešného podkastu bol vladyka Milan Lach, SJ, biskup Eparchie Parma a o. František Fedorišin.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 12, odstavec 22-23.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »