Feed on
Posts

            „Keď dodržujeme Kristove prikázania, nerobíme to pre Boha, nakoľko On nič nepotrebuje a je Darcom všetkých požehnaní. My sme to, kto má z toho osoh, pretože tým vyhrávame pre seba večný život a potešenie z nevýslovných požehnaní.“ (Sv. Theodoros Veľký Asketik, 100 duchovných textov, 3.)

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Share | Download(Loading)

Play this podcast on Podbean App