Feed on
Posts

            „Tak ako dobrý skutok vykonaný bez úprimnej viery je mŕtvy a neúčinný, tak tiež viera samotná bez spravodlivých skutkov nás nezachráni od večného ohňa; pretože Pán hovorí: „Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania“ (Jn 14, 15). Ak teda milujeme Pána a veríme v neho, budeme sa snažiť naplniť jeho prikázania a tak obdržať večný život. Ale ako sa môžeme nazývať veriacimi, ak zanedbávame dodržiavanie jeho príkazov, ktoré celé stvorenie poslúcha, a ak hoci sme boli vyvýšení nad celé stvorenie, sme jedinými, ktorí neposlúchajú Stvoriteľa a ukazujú nevďačnosť svojmu Dobrodincovi? (Sv. Theodoros Veľký Asketik, 100 duchovných textov, 2.)

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Share | Download(Loading)

Play this podcast on Podbean App