Feed on
Posts

Archive for the 'Skutky' Category

            Židia boli bezprávni nepriatelia viery, pretože vyžadovali od veriacich iba vonkajšie rituálne skutky Starého zákona. Podobne synovia sveta vyžadujú od tých, ktorí veria v Krista naplnenie dobrých skutkov podľa zmýšľania a pocitov našej prirodzenosti, pretože nepoznajú Krista mystickým a teda podstatným spôsobom.

            Ten, kto verí v Krista, drží vytiahnutý meč proti emóciám srdca a týmto mečom núti srdce k poslušnosti Kristovi. Utína ním nielen zrejmé hriešne náklonnosti, ale dokonca aj tie túžby, ktoré sa zdajú dobrými, ale v svojej podstate protirečia evanjeliovým prikázaniam, teda všetkým hnutiam, ktoré sú inšpirované padnutou prirodzenosťou.

            Tieto na pohľad dobré skutky inšpirované padnutou prirodzenosťou dávajú vzrast ľudskému egu, ničia vieru v Krista a sú v opozícií voči Bohu. Diela pravej viery ničia ľudskú sebeckosť, zjednocujú s Kristom a posilňujú vieru.

            „Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš je Pán!“ a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spásu“ (Rim 10, 9-10). (Pole, kapitola 8, odstavec 40-43.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            Keď chváli skutky patriarchu Abraháma, svätý Jakub oslavuje skutky jeho viery – prinesenie svojho syna ako obetu podľa Pánovho príkazu, skutok  v úplnom protiklade s našou prirodzenosťou, ktorú nazývame dobrou. Sila k takému skutku bola daná skrze vieru a skutok vyjadril silu viery. Takto apoštol Jakub a Pavol interpretovali konanie Abraháma (Jak 2, 21-22; Rim 4, 1-3).

            Tí, ktorí dávajú vysokú cenu takzvaným dobrým skutkom našej padnutej prirodzenosti, sú slepí. Tieto skutky majú hodnotu a úctu medzi ľuďmi, ale nie pred Bohom, pred ktorým „všetci poblúdili, všetci sa stali neužitočnými: nikto nerobí dobre, veru, celkom nik“ (Rim 3, 12). Tí, ktorí sa spoliehajú na skutky našej padnutej prirodzenosti, neprišli k poznaniu Krista, nepochopili tajomstvo vykúpenia a uviazli do pascí vlastného falošného uvažovania, povstali proti svojej polomŕtvej a neistej viere a bláznivo sa pýtajú: „Je azda Boh taký nespravodlivý, že by nekorunoval dobré skutky heretikov a modlárov večnou spásou?“ Títo samozvaní sudcovia chcú rozšíriť nesprávnosť a slabosť svojich argumentov na Boží súd.

            Ak dobré skutky podľa pocitov srdca by prinášali spásu, potom vtelenie Krista by bolo nezmyselným aktom. Vykúpenie ľudstva cez utrpenie a kríž by bolo nepotrebné a evanjeliové prikázania bez zmyslu. Takto tí, ktorí veria, že dobré skutky urobené našou padnutou prirodzenosťou sú dostatočné pre spásu, ničia význam Vtelenia a odmietajú Krista samého. (Pole, kapitola 8, odstavec 37-39.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Play this podcast on Podbean App