Feed on
Posts

Archive for the 'Láska' Category

            Pán všetky svoje prikázania zhrnul v dvoch hlavných zákonoch – do príkazu milovať Boha a do príkazu milovať blížneho. Tieto prikázania opísal takto: „Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!“ Druhé je toto: „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto niet“ (Mk 12, 29-31). „Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci“ (Mt 22, 40). Človek sa stáva schopným milovať Boha, keď je plný lásky k svojmu blížnemu, ale iba modlitba ho môže pozdvihnúť do stavu, kedy s celým svojím bytím dychtí po Bohu. (Pole, kapitola 5, odstavec 40.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Play this podcast on Podbean App