Feed on
Posts

Archive for the 'Duchovný zápas' Category

            Ako veľa nástrah je položených pre moje telo! Samo o sebe je veľkou nástrahou! Ako hrozne to princ tohto sveta používa! Skrze telo a jeho hanebné náklonnosti a túžby sa stávame ako nemý dobytok. Aká priepasť! Aké oddelenie od podobnosti s Bohom! Vrháme sa do tejto hlbokej priepasti a oddelenosti od Boha, keď sa oddávame telesným žiadostivostiam, vhodne pomenovaným podľa ich hriešnej závažnosti. Ale ani ľahšie telesné hriechy nie sú menej deštruktívne. Kvôli nim sa človek prestáva starať o svoju dušu a zabúda na Boha, nebo, večnosť a povolania ľudstva. Princ tohto sveta skúša udržať nás v neustálom rozptýlení a držaním v temnote skrze potešenia tela. (Pole, kapitola 10, odstavec 7.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Táto séria podcastov má za cieľ priblížiť život a posolstvo svätého Jozefa Hesychastu. Jeho život inšpiroval mnohých po celom svete. Dúfam, že tieto podcasty sprostredkujú podobnú inšpiráciu.

            Svätý Jozef Hesychast, pros Boha za nás hriešnych.

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

19. Nedeľa po ZSD - Lk 6, 31-36

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Tito Colliander: Cesta asketikov. Kapitola 23. – O čase temnoty.

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

Read Full Post »

Tito Colliander: Cesta asketikov. Kapitola 21. – O vyhnutí sa extrémov.

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Tito Colliander: Cesta asketikov. Kapitola 13. – O raste do hĺbky.

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Tito Colliander: Cesta asketikov. Kapitola 11. – O vnútornom zápase.

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Tito Colliander: Cesta asketikov. Kapitola 6. – O odstránení túžby po pôžitkoch.

Read Full Post »

Tito Colliander: Cesta asketikov. Kapitola 4. – O mlčaní a neviditeľnom zápase.

Read Full Post »

Play this podcast on Podbean App